Internationella Rädda Barnen

Barn springer i ett flyktingläger i Syrien där Rädda Barnen skyddar och hjälper barn som tvingats fly från sina hem.

Rädda Barnen i Sverige är en av 28 nationella medlemsorganisationer i Internationella Rädda Barnen (Save the Children International). Tillsammans är vi verksamma i 120 länder.

Verksamheten inom Internationella Rädda Barnen omfattar tusentals projekt, från långsiktigt utvecklingsbistånd och opinionsbildning till katastrofinsatser.

Efter att Rädda Barnens årsmöte fattade det formella beslutet att gå med i Internationella Rädda Barnen 1999 har samarbetet med de andra medlemsorganisationerna ökat alltmer.

Med Barnkonventionen som grund

Samarbetet koordineras från ett sekretariat i London och styrs av regler och överenskommelser som medlemsorganisationerna beslutat om. Som gemensam grund ligger Barnkonventionen.

På Internationella Rädda Barnens medlemsmöte en gång om året träffas ordföranden och generalsekreterare i medlemsorganisationerna för att diskutera gemensamma strategiska frågor och besluta om riktlinjer för samarbetet.

Läs mer om Internationella Rädda Barnen.