Ledningsgrupp

Elisabeth Dahlin
Generalsekreterare

Tidigare anställningar: Utrikesdepartementet, karriärdiplomat och ambassadör. Ställföreträdande generaldirektör samt vikarierande GD Kommerskollegium och GS i LSU.

Utbildning: Magisterexamen statsvetenskap, Uppsala universitet. Examen vietnamesiska, Hanoi University of Technology. Utbildad tolk i vietnamesiska, spanska och portugisiska.

Ulf Rickardsson
Ställföreträdande generalsekreterare, Kanslichef

Tidigare anställningar: Metodistkyrkan i Sverige, internationell chef; Diakonia, regionchef Södra Afrika, programchef för Afrika; Handläggar- och chefspositioner inom Rädda Barnen.

Utbildning: studier i statsvetenskap, internationella relationer och religionsvetenskap, Göteborgs universitet. 


Charlotta Sterky

Chef Child Rights and Business

Tidigare anställningar: Flera chefspositioner på Rädda Barnen, bland annat inom kommunikation och påverkan. 1990-1992 Unicef i Genève, utbildning utveckling.

Utbildning: Fil kand samhällsvetarlinjen, internationella relationer.

Malin Morell

Chef Kommunikation & Insamling

Tidigare anställningar: Marknadschef och vd på bokförlag, arbetat för Rädda Barnen sedan 2008 bl.a. som pressansvarig, chef för kommunikation och biträdande avdelningschef.

Utbildning: Humaniora och statsvetenskap på Lunds universitet. Diplomerad Marknadsekonom, Företagsekonomiska Institutet.

Freddie Hellström
CFO / Ekonomichef

Tidigare anställningar: Ekonomichef Karolinska Institutet, institutionen för Fysiologi och Farmakologi; Ekonomichef Karolinska Institutet, Komparativ Medicin; Flertalet olika anställningar, Karolinska Institutet.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi; Linköpings Universitet & Blekinge tekniska högskola;
Studier i teknik, statistik och matematik vid Gävle Högskola/Linköping Universitet; Studier inom offentlig upphandling & juridik vid Stockholms Universitet.

Johannes Nilsson
COO, Chef Verksamhetsstöd

Tidigare anställningar: Interim CFO och Administrativ Direktör, Visit Sweden; Regionchef Vuxenutbildning, Lernia; Chef Verksamhetsutveckling, Lernia; Ekonomichef/Chef för Business Support, Coor Service Management; Chef Business Control, Coor Service Management.

Utbildning: Magisterexamen i Internationell ekonomi samt studier i psykologi, Högskolan i Jönköping. Studier i ekonomi och management, Indian Institute of Management & Norges Handelshögskola

Anna Nordström
HR-chef

Tidigare anställningar: HR-chef Sophiahemmet; HR-chef, samt flera andra roller inom HR på Accenture i Sverige och Danmark

Utbildning: Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet

Lena Ingelstam
Chef Internationella Programmet

Tidigare anställningar: Avdelningschef för partnerskap och innovation på Sida, rådgivare inom mänskliga rättigheter, gender och demokrati på ambassaden i Tanzania, handläggare civila samhället samt chef för samverkan med civila samhället på Sida, regionchef på Diakonia i Sydamerika.

Utbildning: Nationalekonom med internationella relationer m.m. från Göteborgs Universitet, spanska


Ola Mattsson

Chef Sverigeprogrammet

Tidigare anställningar: Ordförande Röda Korsets Ungdomsförbund, Projektledare MR-Dagarna, Föreståndare DemokratiAkademin, Generalsekreterare Svenska Freds och Skiljedomsföreningen, Regionchef samt biträdande Sverigechef Rädda Barnen.

Utbildning: Poppius Journalistskola, Röda Korsets Folkhögskola.

Sofia Skoog
Chef Finansiering & Partnerskap

Tidigare anställningar: Nordisk CSR-chef, Dustin; försäljningschef, Dustin; Key Account Manager, Dustin; Key Account Manager, Cygate; Account Manager, TeliaSonera.

Utbildning: Juridik vid Lunds universitet och företagsekonomi vid Folkuniversitetet. Diplomerad hälsocoach och friskvårdsterapeut.

Till toppen

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners