Så här arbetar vi

Våra insatser ska leda till att barn varaktigt får det bättre. Vi arbetar också för att barn och unga ska få större inflytande över sina liv och att de ska vara delaktiga i det vi gör.

Istället för tillfälliga lösningar som ger tillfälliga resultat jobbar vi för att lösa problem för gott. Vi har programverksamhet i 120 länder i världen som syftar till att utsatta barn ska få en bättre framtid. 

Vi finns också på plats i krig och katastrofer. Där är de akuta behoven ofta enorma och vi arbetar intensivt med att rädda så många liv som möjligt. Även här arbetar vi långsiktigt, vi är med och bygger upp samhället igen efter att situationen har stabiliserats.

Långsiktighet och lokala samarbeten röd tråd i vårt arbete

Genom samarbeten med lokala organisationer ser vi till att kunskap och metoder finns för att säkra den framtida tillvaron för barnen och deras familjer.     

Allt vårt arbete sker i nära samarbete med våra medlemmar, lokala organisationer och internationella organ och bygger på människors egen vilja att påverka och förändra sina villkor.

Våra arbetsmetoder

• Vi stödjer barns rätt till deltagande och inflytande i frågor som berör deras liv och vardag.

• Vi håller oss uppdaterade om andras forskning och praktiska erfarenheter inom våra områden.

• Vi sprider kunskap till dem som har inflytande över barns livsvillkor för att få dem att omsätta Barnkonventionen i praktiken.

• Vi väcker opinion bland allmänheten och påverkar makthavare att se till barnets bästa.

Till toppen

Katastrofinsatser

Rädda Barnen finns just nu på plats i flera katastrofdrabbade områden i världen.

Vi tycker! Vi agerar!

Vi tycker! Det är dags att barns rättigheter blir till verklighet.

Vi agerar! I Sverige. Över hela världen. Dygnet runt. Året om. För barns liv, rättigheter och framtid.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners