Vanliga frågor

Har du frågor om Rädda Barnen, hur vi jobbar, vad pengarna går till eller frågor om organisationen? Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna vi får.

Om Rädda Barnen

 • Hur arbetar Rädda Barnen?

  Våra insatser ska leda till att barn får det bättre på lång sikt. Arbetet sker i nära samarbete med våra medlemmar, lokala organisationer och internationella organ och bygger på människors egen vilja att påverka och förändra sina villkor. Vi arbetar också för att barn och unga ska få större inflytande över sina liv och att de ska bli mer delaktiga i allt vi gör.

  Rädda Barnen på fem och en halv minut är en kortfattad beskrivning av hur vi jobbar.

  Rädda Barnen på tre och en halv minut är en liten film om hur vi jobbar:

    Uppdaterad 7 februari 2013
 • När, hur och var startade Rädda Barnen sin verksamhet?

  Rädda Barnen i Sverige bildades den 19 november 1919. Några månader tidigare hade den första Save the Children-organisationen, bildats i England. Läs mer om Rädda Barnens historia

  Uppdaterad 7 februari 2013
 • Varför ska jag välja Rädda Barnen som hjälporganisation?

  Våra insatser ska leda till att barn varaktigt får det bättre. Vi arbetar också för att barn och unga ska få större inflytande över sina liv och att de ska vara delaktiga i det vi gör.

  Istället för tillfälliga lösningar som ger tillfälliga resultat jobbar vi för att lösa problem för gott.

  Läs mer om hur vi arbetar

  Här kan du ladda hem en kortfattad beskrivning av hur vi jobbar.

  Uppdaterad 7 februari 2013
 • Kan Rädda barnen sponsra resor eller projekt?

  Tyvärr kan inte Rädda Barnen sponsra resor eller projekt.

  Uppdaterad 7 februari 2013
 • Kan Rädda Barnen vidarebefordra kontakt till ett barnhem om man vill göra volontärarbete?

  Tyvärr kan vi inte göra det, eftersom vi inte kan ta ansvar för de risker man kan utsättas för på en sådan resa.

  Uppdaterad 7 februari 2013
 • Vad samlas det in mest pengar till?

  Vi märker att det kommer in mer pengar när det sker stora katastrofer ute i världen.

  Uppdaterad 7 februari 2013
 • Var värvar Rädda Barnen medlemmar och månadsgivare just nu och hur känner jag igen värvarna?

  Här hittar du information om var vi värvar medlemmar och månadsgivare

  Här kan du se hur du känner igen våra värvare

  Uppdaterad 20 december 2013
 • Kan elever och studenter göra studiebesök och intervjuer hos Rädda Barnen?

  Det är roligt att så många är engagerade i vårt arbete för barns rättigheter. Vi får många önskemål från elever och studenter om att göra intervjuer, svara på faktafrågor och att ta emot studiebesök. På grund av vår höga arbetsbelastning är det tyvärr svårt för oss att hinna med att svara på alla förfrågningar. Mycket av det som normalt frågas efter finns dock att läsa på vår webbplats. Titta gärna här på Vanliga frågor eller gör en sökning i vårt interna sök.

  Uppdaterad 19 november 2014
 • Varför visar ni ett barn på bild samtidigt som ni byter dess namn för att skydda identiteten?

  I allt vårt arbete sätter vi barnens säkerhet först. Vi använder därför inget material utan att ha fått föräldrarnas godkännande och vi arbetar även efter en princip där vi aldrig lämnar ut mer än två av tre delar information tillsammans: barnens namn, bild eller plats. Därför ändrar vi barnens namn i de berättelser där vi både visar bild och anger plats.

  Uppdaterad 12 oktober 2015

Om att vara medlem i Rädda Barnen

 • Vad innebär det att vara medlem i Rädda Barnen?

  Som medlem i Rädda Barnen står du på barnens sida och kämpar för att barns rättigheter ska bli tillgodosedda. Medlemmarna ger Rädda Barnen tyngd och kraft att påverka och långsiktigt förbättra barns villkor.

  Alla medlemmar tillhör en lokalförening och genom medlemskapet blir du automatiskt ansluten till Rädda Barnen-föreningen på din ort. Läs mer om vad det innebär att vara medlem i Rädda Barnen.

  Uppdaterad 27 januari 2014
 • Hur blir jag medlem i Rädda Barnen?

  Du blir medlem genom att fylla i vårt formulär för medlemskap här på sajten.

  Uppdaterad 27 januari 2014
 • Vilka former av medlemsskap finns?

  Det finns fyra typer av medlemsskap:

  • Medlemsskap för dig mellan 7-25 år kostar 75 kronor/år
  • Medlemsskap för dig mellan 7-25 år samt medlemsskap i Rädda Barnens ungdomsförbund kostar 75 kronor/år
  • Medlemsskap för dig över 25 år kostar 200 kronor
  • Hushållsmedlemsskap/medlemsskap för hela familjen kostar 300 kronor/år
  Uppdaterad 27 januari 2014
 • Hur länge är jag medlem?

  Medlemsskapet gäller ett kalenderår. Efter 1 oktober kan du teckna medlemsskap för nästkommande år. Du får en påminnelse om att förlänga ditt medlemsskap i god tid innan årsskiftet.

  Uppdaterad 27 januari 2014
 • Vad ingår i medlemsavgiften?
  • Du kan engagera dig lokalt i Rädda Barnens arbete och få utbildning för ditt engagemang.
  • Du är med och verkar för att barns rättigheter stärks i Sverige och i världen.
  Uppdaterad 27 januari 2014
 • Hur avslutar jag mitt medlemsskap?

  Du kan när som helst avsluta ditt medlemsskap om du kontaktar Rädda Barnens kundservice på kundservice@rb.se eller telefon: 08- 698 90 30. 

  Vill du inte förnya ditt medlemsskap kan du bortse från påminnelsebrev om medlemsavgiften som skickas ut.

  Uppdaterad 27 januari 2014
 • Var kan jag se mitt medlemsnummer?

  Du hittar ditt medlemsnummer här:

  • På medlemskortet du fick då du först blev medlem
  • På ditt senaste inbetalningskort för medlemsskap i Rädda Barnen

  Du kan också kontakta Kundservice på mejl kundservice@rb.se eller tel: 08-698 90 30.

  Uppdaterad 12 februari 2014

Om att stödja Rädda Barnen

 • Varför ska jag välja Rädda Barnen som hjälporganisation?

  Våra insatser ska leda till att barn varaktigt får det bättre. Vi arbetar också för att barn och unga ska få större inflytande över sina liv och att de ska vara delaktiga i det vi gör.

  Istället för tillfälliga lösningar som ger tillfälliga resultat jobbar vi för att lösa problem för gott.

  Läs mer om hur vi arbetar

  Här kan du ladda hem en kortfattad beskrivning av hur vi jobbar.

  Uppdaterad 20 januari 2014
 • Kan jag stödja ett fadderbarn genom Rädda Barnen?

  På Rädda Barnen arbetar vi inte med att ge stöd till ett enskilt barn eller by. Vi kämpar för att alla utsatta barn ska få det bättre.

  Det kan vara barn som lever i familjer som inte har tillräckligt med pengar för att klara de nödvändiga kostnaderna. Barn som blir utsatta för våld eller sexuella övergrepp. Eller barn som måste fly från sitt hemland på grund av krig.

  För att åstadkomma förändringar på riktigt för de här barnen – förändringar som kommer alla barn till nytta och som är bestående – krävs ofta att strukturer i samhället förändras, till exempel lagar och resursfördelningar.

  Vi arbetar därför bland annat med att påverka makthavare och politiker att ta beslut som sätter barns bästa i främsta rummet.

  Vi lyssnar också på barnen själva - de har rätt till deltagande och inflytande i frågor som rör deras liv och vardag.

  Genom att bli månadsgivare hos Rädda Barnen är du med och bidrar till kampen för alla barns rättigheter.

  Uppdaterad 20 januari 2014
 • Om jag samlar in 100 kronor till er, hur mycket av det går till de behövande?

  Vi använder dina pengar där behoven är som störst och där våra barnrättsexperter bedömer att de gör mest nytta för barnen. Men det är omöjligt att samla in pengar och genomföra effektiva insatser för barn utan att det kostar något.

  Vi använder 10 procent av ditt bidrag till nödvändigt insamlingsarbete och administration. Det vill säga till ledning, planering, marknadsföring, samordning, uppföljning och kvalitetskontroller. Tack vare det kan du lita på att dina pengar används på bästa sätt för barnen. ) år 2016

  Läs mer om Rädda Barnens intäkter och kostnader

  Uppdaterad 17 september 2015
 • Hur säger jag upp mitt månadsgivande?

  Som månadsgivare gör du varje månad en aktiv insats i kampen för barns rättigheter. Ditt medgivande gäller tills vidare.

  Du kan när som helst återkalla ditt medgivande genom att kontakta Rädda Barnens kundservice eller din bank.

  För att stoppa ännu inte genomförda överföringar via autogiro måste ditt meddelande om återkallelse av medgivande vara Rädda Barnen tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen. Meddelar du din bank måste informationen vara banken tillhanda senast bankdagen före förfallodagen. Förfallodagen för din månadsgåva är den 28e varje månad.

  Uppdaterad 21 januari 2014
 • Har Rädda Barnen mer än ett swishnummer?

  Rädda Barnens swishnummer är 90 20 033. Våra lokalföreningar använder det gemensamma numret 90 20 116. Några lokalföreningarna har dessutom egna swishnummer. När du swishar till Rädda Barnen ska du alltid kontrollera att mottagaren är Rädda Barnen då du godkänner transaktionen i ditt mobila Bank-id.

  Uppdaterad 24 mars 2016

Om månadsgivande

 • Varför ska jag bli månadsgivare?

  Betalning via autogiro varje månad innebär att mer pengar kommer fram till barnen, eftersom autogiro ger mindre administrationskostnader för oss.

  Det är det mest kostnadseffektiva sättet att samla in pengar.

  Som månadsgivare är du med oss varje dag och hjälper oss att fortsätta vårt livsviktiga arbete för barnen. Att regelbundet få in pengar från våra givare gör oss handlingskraftiga och effektiva.

  Vi är alltid redo att agera blixtsnabbt vid krig och katastrofer och vi kan planera långsiktigt för att genomföra hållbara förändringar i barns liv – i Sverige och över hela världen.

  Uppdaterad 12 maj 2017
 • Hur används mina pengar?

  Dina pengar används där behoven bland barnen är som störst och där Rädda Barnens experter bedömer att pengarna gör störst nytta.

  Ena dagen är du med och skyddar gatubarn i Bangladesh mot våld och övergrepp. Nästa dag startar du en tillfällig skola i ett flyktingläger i Jordanien. I morgon kanske du räddar livet på barn som lider av akut undernäring i Somalia.

  Uppdaterad 17 maj 2017
 • Varför ska jag välja Rädda Barnen?

  Våra insatser ska leda till att barn varaktigt får det bättre. Vi arbetar också för att barn och unga ska få större inflytande över sina liv och att de ska vara delaktiga i det vi gör.

  Istället för tillfälliga lösningar som ger tillfälliga resultat jobbar vi för att lösa problem för gott, i Sverige och i världen.

  När du ger pengar till Rädda Barnen kan du vara trygg. Vi använder dina gåvor där behoven är som störst och där våra experter bedömer att de gör mest nytta för barnen.

  Uppdaterad 12 maj 2017
 • Hur mycket av pengarna går till administration?

  90% av våra intäkter används till direkta insatser för barn och 10% används till nödvändig administration, kvalitetskontroll och insamling.

  För att vi ska kunna samla in pengar och genomföra både akuta och varaktiga förbättringar för barn i utsatta situationer, använder vi 10 procent av ditt bidrag till nödvändig administration, insamlingsarbete och kvalitetskontroll– det vill säga ledning, planering, marknadsföring, samordning och uppföljning.

  Tack vare det kan du lita på att dina pengar används på bästa sätt för barnen. Vi strävar alltid efter att hålla nere våra kostnader och är stolta över att vi under 2016 lyckades använda hela 90 procent till den direkta verksamheten för barn.

  Uppdaterad 12 maj 2017
 • Kan jag avsluta mitt månadsgivande när jag vill?

  Som månadsgivare gör du varje månad en aktiv insats i kampen för barns rättigheter.

  Ditt medgivande gäller tills vidare. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande genom att kontakta Rädda Barnens kundservice eller din bank.

  För att stoppa en ännu inte genomförda överföringar via autogiro måste ditt meddelande om återkallelse av medgivande vara Rädda Barnen tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen. Meddelar du din bank måste informationen vara banken tillhanda senast bankdagen före förfallodagen.

  Förfallodagen för din månadsgåva är den 28e varje månad

  Uppdaterad 17 maj 2017
 • Hur byter jag bank eller konto för mitt månadsgivande och autogiro?

  Har du autogiro hos oss och vill du byta bank eller kontonummer för ditt månadsbelopp? Vänligen kontakta Rädda Barnens kundservice, så hjälper de dig direkt. 

   Ring 08-698 90 00 eller mejla kundservice@rb.se 

  Uppdaterad 13 december 2017

Om Barnkonventionen

 • Vad är Barnkonventionen?

  Det är bestämmelser om barns rättigheter. Barnkonventionen är ett kraftfullt verktyg i Rädda Barnens arbete för att barn ska få det bättre. Allt Rädda Barnens arbete utgår från Barnkonventionen.

  Läs mer om Barnkonventionen

  Läs Barnkonventionen i kort version

  Läs Barnkonventionen i fullständig version

  Uppdaterad 7 februari 2013
 • Var hittar jag material om Barnkonventionen?

  våra sidor för lärare finns material om Barnkonventionen och Livets lotteri.

  I vårt resurscenter finns material om barns rättigheter för dig som arbetar med barn.

  Uppdaterad 17 september 2015
Till toppen

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners