Vi vet att vi gör skillnad för barnen

Vi är stolta över 2016 års resultat. Resultat som alla på något sätt förbättrar tillvaron för utsatta barn.

Läs mer om Rädda Barnens resultat för 2016
Rädda Barnens integrerade årsrapport över verksamheten 2016 består av årsredovisning, effektrapport, verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning.

I Årsredovisningen kan du läsa om Rädda Barnens grundläggande idéer och om organisationen, få information om det ekonomiska utfallet och en analys av vad som påverkat organisationen det senaste året.

Effektrapporten sammanställer de effekter Rädda Barnen kan utläsa av indikatorer som följs upp årligen. Rapporten utgår från de åtta verksamhetsinriktningsmålen.
Här finns också information om de system Rädda Barnen har för att mäta effekter och hur vi arbetar för att nå våra mål.

Verksamhetsberättelsen gör åtta konkreta nedslag i verksamheten utifrån verksamhetsinriktningsmålen. Här möter du aktiva som arbetar i projekt i Sverige och internationellt och kan läsa om resultat som uppnåtts.

Hållbarhetsredovisningen beskriver hur Rädda Barnen arbetar för att ta socialt ansvar, ekonomiskt ansvar och miljöansvar och hur vi ser till att verksamheten är hållbar och verkligen ger resultat för barn.

Läs mer om Rädda Barnens resultat 2016 här

Till toppen

Årsrapport

Om du vill veta vad vi gör och se våra resultat kan du läsa vår Årsrapport från 2016.

Vi tycker! Vi agerar!

Vi tycker! Det är dags att barns rättigheter blir till verklighet.

Vi agerar! I Sverige. Över hela världen. Dygnet runt. Året om. För barns liv, rättigheter och framtid.

Katastrofinsatser

Rädda Barnen finns just nu på plats i flera katastrofdrabbade områden i världen.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners