Våra resultat

Vi är stolta över 2015 års resultat. Resultat som alla på något sätt förbättrar tillvaron för utsatta barn.

Här är några exempel på vad vi har uppnått:

Sverige

Under Almedalsveckan i juli drog vi igång kampanjen "Otyst" för att väcka opinion och stärka människors engagemang för barn på flykt och för att barnperspektivet ska stå i centrum i flyktingpolitiken. Vår stora namninsamling för lagliga och säkra vägar till EU resulterade i fler än 140 000 underskrifter – en av de tio största namninsamlingarna i Sveriges moderna historia.

Vi efterfrågades av kommuner och ansvariga myndigheter. Inte minst på området traumamedveten omsorg kunde vi göra skillnad för barn. Distrikt- och lokalföreningarna spelade också en avgörande roll och engagerade sig i barnvänliga platser, språkcaféer, föräldragrupper samt delade ut välkomstryggsäckar med mera.

Totalt har vi bedrivit ca 270 konkreta verksamheter lokalt. Det är en fördubbling sedan förra året. Under 2015 utförde vi 171 direkt stödjande verksamheter i arbetet för barn på flykt i Sverige, det anordnades aktiviteter på 106 flyktingboenden och Rädda Barnen engagerade sig i 90 övriga samarbeten med andra föreningar och nätverk som bedrev insatser.

Internationellt

Under året presenterade vi också den första "pappa-rapporten" eller "State of the World's Fathers". För att öka flickors möjligheter måste vi också arbeta med fäder och bröder som målgrupper; lyfta upp pojkar och mäns roll när det gäller barns överlevnad och utveckling.

2015 formulerade Rädda Barnens globala samverkansförbund för första gången en gemensam vision. Det är historiskt. Vi har nu en gemensam ambition och strategi och en kraftsamling av allt vårt arbete för att uppnå våra tre övergripande mål fram till 2030: Att inget barn dör före sin femårsdag av orsaker som går att förhindra; Att alla barn får grundläggande utbildning av god kvalitet; Att våld mot barn inte längre tolereras.

Vi bidrog till den internationella insatsen mot ebolaepidemin med både omfattande informationskampanjer och sjukhusverksamhet. Fokus låg på de barn som lämnats ensamma när föräldrar och andra anhöriga insjuknat.

Vi har tidigare, i samarbete med Unicef och Global Compact, tagit fram barnrättsprinciper för företag. 2015 togs ytterligare ett steg då Rädda Barnen startade en avdelning för den här typen av arbete – Child Rights and Business. Modellen kommer från det center i Kina som Rädda Barnen har ägt och drivit sedan 2009. Centret arbetar för att påverka och förändra företagens verksamhet i frågan om barns rättigheter och hållbarhetsarbete. Den nya avdelningen arbetar nu brett med frågan om barns rättigheter kopplade till företagsverksamhet.

Vill du läsa mer om verksamheter som bedrivits under 2015 med stöd från Rädda Barnen finns Verksamhetsberättelsen i Årsredovisningen för 2015.

Till toppen

Årsrapport

Om du vill veta vad vi gör och se våra resultat kan du läsa vår Årsrapport från 2015.

Vi tycker! Vi agerar!

Vi tycker! Det är dags att barns rättigheter blir till verklighet.

Vi agerar! I Sverige. Över hela världen. Dygnet runt. Året om. För barns liv, rättigheter och framtid.

Katastrofinsatser

Rädda Barnen finns just nu på plats i flera katastrofdrabbade områden i världen.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners