KampanjFattigskolan

Kampanjen Fattigskolan bygger på barns berättelser om sina erfarenheter av att växa upp i en familj med små eller inga marginaler. Här är barnen våra lärare, de är unga men tyvärr väldigt erfarna.

Varje berättelse är en film och det handlar om allt från att dölja sin allergi för att slippa utgiften för medicin till att tacka nej till kalas för att man inte har råd med present. Skådespelare framför berättelserna som är baserade på samtal mellan Rädda Barnen och barn eller personer som arbetar med barn.

Barn som lever i ekonomisk utsatthet lär sig att deras möjligheter är med begränsade, en lärdom som riskerar att följa dem genom resten av livet. Vi vill sätta fokus på konsekvenserna av att växa upp i ekonomisk utsatthet och förmedla barns egna röster och erfarenheter. Vi vill också berätta om Rädda Barnens arbete mot barnfattigdom. Men också vad Rädda Barnen gör för att minska barnfattigdomen och var vår statistik kommer ifrån.

Enligt artikel 27 i FNs konvention om barnets rättigheter - Barnkonventionen - har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard. Och enligt artikel 4 ska staten använda det yttersta av sina resurser för att säkerställa rättigheterna i Barnkonventionen. Vilket betyder att i ett så rikt land som Sverige ska barnfattigdom inte behöva existera. Men ändå gör den det.

Läs mer på www.fattigskolan.se

 

Till toppen

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners