KampanjMin kropp är min

Förra året polisanmäldes nästan 3000 våldtäkter mot barn i Sverige. I Europa uppskattar man att vart femte barn har utsatts för ett grovt sexuellt övergrepp. Och världen över beräknas 20 procent av alla kvinnor och 5-10 procent av alla män ha utsatts för sexuella övergrepp som barn.

Samtidigt är mörkertalet stort. Sexuella kränkningar och övergrepp är ett känsligt och många gånger tabubelagt ämne. Hot eller skamkänslor gör att många barn aldrig berättar för någon utan bär övergreppet som en tung hemlighet inom sig.

Sätta ljuset på problemet utan att exponera barnet

Med kampanjen Min kropp är min! vill vi öka kunskapen om sexuella övergrepp mot barn,  sätta press på samhället att förbättra stödet för de som utsatts och samla in pengar till vårt arbete i Sverige och i världen.Vi är beroende av privata givare och företagsgåvor för att kunna fortsätta kampen för att alla barn ska få en trygg och hälsosam uppväxt, fri från våld och övergrepp.

Genom att i annonser och filmer fokusera på barns gosedjur, som många gånger är det enda ”vittnet” till det som sker, vill vi sätta ljuset på problemet utan att exponera barnet. Kampanjen visas i annonsering i tidningar och på nätet samt i våra egna kanaler.

Stärka barn och ungas självkänsla och kroppsuppfattning

Vi vill också stärka barn och ungas självkänsla och kroppsuppfattning. Barn ska veta att de har rätten till sin egen kropp, att det finns gränser för vad andra får göra med den, och att det är viktigt att prata med en vuxen om någon går över den gränsen.

Därför har vi tagit fram Stopp! Min kropp! en handbok för föräldrar och andra vuxna i hur man pratar med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp.

Till toppen

Se och läs mer på kampanjsidan

Över 200 miljoner barn utsätts varje år för sexuella övergrepp. Läs mer om deras situation och hur vi arbetar mot övergrepp på kampanjsidan Min kropp är min.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners