KampanjVärlden är uppochner

Pengar som skulle kunna användas för att lära alla barn att läsa och skriva, spenderas på krig. EU-parlamentet lagstiftar om tullar och skatter, men i elva medlemsländer är det fortfarande lagligt att slå barn. Världen är uppochner.

Genom att uppmärksamma världens absurda orättvisor vill Rädda Barnen få fler att engagera sig för barns rättigheter och arbeta för att vända världen rätt. Kampanjen lyfter bland annat upp att över en miljon barn sitter i fängelse, att mer än hälften av alla barn i Sverige någon gång känt sig utsatts för mobbning och att mer än åtta miljoner barn tvingas växa upp på barnhem och institutioner, trots att de har föräldrar i livet.

Aga

Rädda Barnen arbetar sedan många år tillbaka för att aga ska totalförbjudas i hela världen det vill säga både i hemmet, skolan, fängelse och på institutioner som barnhem. Vi var aktiva i kampanjen under 1970-talet som ledde till att Sverige som första land i världen totalförbjöd aga 1979. 32 länder har följt efter, men i de allra flesta av världens 194 länder är det fortfarande lagligt att bestraffa och uppfostra barn med fysiskt och psykiskt våld.

I vårt arbete mot aga och annan kränkande handling stöter vi ofta på hårt motstånd. Vuxnas rätt att använda sig av godtycklig bestraffning när de uppfostrar barn går alltför ofta före barns rätt att inte bli slagna. Utöver det sunda förnuftet finns det massvis av studier som entydigt pekar på det orimliga i att våld gör barn något gott. Barn som kränks hemma och i skolan förlorar tvärtom självförtroendet och tappar tillit till andra eftersom de svikits av dem de borde kunna lita på allra mest. Många barn lär sig inte heller att lösa konflikter på annat sätt än med våld. Det gör att barn som vuxit upp med aga riskerar att upprepa samma mönster som sina föräldrar.

Även i Sverige far tusentals barn illa varje år, trots förbudet mot aga och barnmisshandel. I lagen står det att barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Men olika studier visar att nästan vart sjunde barn någon gång blivit slaget av en vuxen i hemmet. Till barnmisshandel räknas både kroppsliga och psykiska bestraffningar ( som när en vuxen förmedlar till barnet att det är värdelöst, oälskat och oönskat genom till exempel avvisande, isolering, kritik, hån, hot om övergivande eller utfrysning).

Sexuella övergrepp är en form av fysisk och psykisk misshandel och innefattar alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett barn av en vuxen person. Att barnet tvingas se eller höra våld i sin närmiljö är också barnmisshandel och kan sätta spår hos barnet på samma sätt som om det utsätts för direkt våld eller kränkningar.

Misshandel stör barnets känslomässiga och intellektuella utveckling, självkänsla och förutsättningar för nära känslomässiga relationer. Men en uppmärksam och stödjande omgivning som kan ge barnet skydd och att bekräfta barnets upplevelser ger möjlighet till återhämtning och en positiv utveckling. Läs mer om Rädda Barnens arbete mot barnmisshandel och vad du kan göra om du själv är utsatt eller misstänker att ett barn blir utsatt.

Trafficking (handel med barn)

Trafficking och handel med människor är den snabbast växande kriminella industrin i världen i dag. FN uppskattar att 1,2 miljoner barn årligen utsätts. De utnyttjas som arbetskraft under omänskliga förhållanden och lockas med falska löften om jobb eller utbildning. Ibland säljs de till och med av sin egen familj eller av närstående till följd av extrem fattigdom. Barnen tvingas arbeta med allt ifrån hushålls, fabriks- och jordbruksarbete till prostitution och pornografi. Arbetet sker ofta under slavliknande förhållanden, ofta utan mat, vård och skydd. Rädda Barnen bistår med psykologiskt stöd, skolutbildning, hälsovård och ekonomiskt stöd till familjer och barn. Vi arbetar politiskt för att sätta ljus på frågan och stoppa trafficking med barn.

Barn på institution och i fängelse

Fyra av fem barn som bor på barnhem har minst en förälder i livet. Många familjer tvingas lämna bort sina barn på grund av extrem fattigdom, andra lockas av löften om utbildning och ett bättre liv för barnen på en institution. Åtta miljoner barn, alltså nästan lika många som hela Sveriges befolkning, beräknas idag bo på barnhem och andra institutioner.

Men den verkliga siffran kan vara mycket högre. Av dessa skulle många haft möjlighet att bo kvar hemma om pengarna till barnhemmen istället lagts på projekt som stöttar föräldrarna så att de kan behålla barnen hemma. I vissa länder är siffran för barnhemsbarn som har någon förälder i livet så hög som 98 procent (Central- och Östeuropa), 94 procent (Indonesien) och 90 procent (Ghana).

Barn över hela världen kränks i rättssystemet. Det händer att barn fängslas trots att de är oskyldiga, tvingas sitta i samma cell som vuxna eller utsätts för övergrepp utan någon som helst rättshjälp. Rädda Barnen arbetar för att inget barn under 14 år ska sättas i fängelse, att särskilda ungdomsdomstolar inrättas där barnens bästa sätts i centrum och för införandet av ett kontrollsystem som följer upp minderåriga som grips för brott. Vi arbetar också för att utbilda polis och fångvaktare om barns rättigheter, till exempel att inte använda våld.

Mobbning

Skolan ska vara en trygg plats för alla. Ändå utsätts tusentals barn varje dag för mobbning och övergrepp. Barn som drabbas mår dåligt och kränkningarna river upp sår och skadar självkänslan. Det sätter spår för livet. Men även de barn som mobbar mår ofta dåligt. Tusentals barn mobbas varje dag och mobbningen följer i de allra flesta fall med barnet från plats till plats - i skolan, inom idrotten, på nätet. Mobbarna går ofta i samma skola, tränar i samma förening och återfinns i samma communitites på nätet som den utsatte.

Att endast arbeta i ett av dessa områden löser inte problemet, de samarbetar intimt. Rädda Barnen vill att regeringen tillsammans med Sveriges skolor satsar tillräckliga resurser för att kunna arbeta med insatser som motverkar mobbning varaktigt och effektivt, och som bygger på insatser som visat sig göra skillnad och stärker barns rättigheter.

Till toppen

Hjälp barn dygnet runt. Bli månadsgivare nu!
Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners