Rädda Barnen kräver åtgärder mot barnfattigdom

15 september 2012

Rädda Barnen riksmöte i Västerås kräver att regeringen tar fram en nationell handlingsplan för att motverka barnfattigdom. På lördagen den 15 september antog riksmötet följande uttalande:

Alltför många barn i Sverige lever i familjer utan tillräckliga ekonomiska marginaler. Det är ett verkligt problem. Närmare 250 000 barn lever idag i en ekonomiskt utsatt situation. I vardagen möter de ständigt situationer där de inte kan delta på samma villkor som andra.

Barns ekonomiska förhållanden är beroende av vuxnas - fattiga barn har fattiga föräldrar. Det finns ett starkt samband mellan barns hälsa och ekonomisk utsatthet. Det påverkar också skolresultaten negativt. Barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll löper tre gånger så stor risk för att bli utsatta för våld i hemmet och femtio procent större risk för att bli utsatta för mobbning i skolan jämfört med andra barn. Även barnens rätt till fritidsaktiviteter begränsas. Barn ska inte diskrimineras på grund av föräldrarnas ekonomiska situation, det strider mot Barnkonventionens artikel 2.

Vi möter familjer som gör sitt yttersta för att få vardagen att gå ihop, de prioriterar mat på bordet, de prioriterar vinterkläder och de prioriterar barnens aktiviteter. Vi möter barn som är väl medvetna om familjens svårigheter, tar ansvar för att få ekonomin att gå ihop och som efter bästa förmåga försöker dölja situationen för omvärlden. Det är oacceptabelt att barn ska känna detta ansvar.

Som vuxen kan det vara svårt att förstå hur viktigt det är för barn att känna tillhörighet och vara jämbördig med sina kamrater. Att tvingas ljuga för att inte behöva erkänna att familjen inte har råd skapar skamkänslor och tär på barnets självförtroende. Vi möter barn med en stark upplevelse av utanförskap. Alltfler har tappat tron på samhället och sin egen möjlighet att få en roll i det.

Den viktigaste faktorn för att långsiktigt motverka barnfattigdomen är att skapa förutsättningar för fler att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt behövs konkreta åtgärder för de barn som lever i ekonomisk utsatthet här och nu.

Vi ser att fler och fler politiska partier tar frågan om barns ekonomiska utsatthet på allvar. Det är positivt. På kommunal nivå märker vi större satsningar, bland annat i form av handlingsplaner och strategier för att mildra konsekvenserna för barn. Nu väntar vi på motsvarande ambitioner på regional och nationell nivå. Rädda Barnen är övertygade om att det behövs en långsiktig och blocköverskridande överenskommelse och ett helhetsgrepp där alla relevanta politikområden – från arbetsmarknad och utbildning till folkhälsa och ekonomisk familjepolitik – genomlyses.

Rädda Barnens riksmöte kräver att regeringen tar fram en nationell handlingsplan för att motverka barnfattigdom.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners