Sexuella kränkningar vardag för barn och unga

20 november 2013

Sju av tio barn och ungdomar har känt sig verbalt sexuellt kränkta under sin uppväxt. Sex av tio av alla tjejer har blivit tafsade på. Men bara hälften har vetat vart de ska vända sig. Det visar en undersökning Rädda Barnen har gjort.

I Rädda Barnens undersökning* uppger nästan fyra av tio att de har blivit exponerade för sexuellt material på nätet mot sin vilja. Sexuella kränkningar och övergrepp på nätet handlar till exempel om barn och ungdomar som fått sina bilder eller filmklipp spridda över internet eller blivit mobbade eller kränkta på annat sätt online. 

Jag har blivit kallad för ”horunge”. Jag tar aldrig åt mig. Jag är uppfostrad så. Mina föräldrar har sagt åt mig att inte bry mig om de som provocerar. (Tjej, 15 år)

Tjejer är mer drabbade av sexuella kränkningar av olika slag, och det vanligaste är att man utsätts av en person som man känner.

Vår undersökning visar dock att pojkarna är mer utsatta för att till exempel exponeras för sexuellt material på nätet på ett oönskat sätt och att det då ligger en jämnårig vän bakom detta.  

Nästan alla använder facebook, twitter eller instagram. Om någon skriver en sexuellt kränkande kommentar till en bild så ser alla det och skriver likadant. Det skapar ett samhälle där alla blir trakasserade hela tiden. (Kille, 15 år)

Det är oerhört viktigt att ta ett vuxenansvar för att minska sexuella kränkningar. Vi behöver prata om normer och värderingar. Att prata om kroppen och gränser - och språket och gränser - är ett sätt för vuxenvärlden att blanda sig i. Vi får inte kapitulera, vi måste istället börja reagera.

 

*Undersökningen har gjorts av Novus på uppdrag av Rädda Barnen. I undersökningen har 1 061 unga vuxna mellan 18 och 25 år deltagit. Frågorna har handlat om hur de mellan förskoleålder till 18 år upplevde sig själva som sexuellt utsatta på något sätt, i vilka sammanhang, vem som utsatt dem och var det hänt. Dessutom har deltagarna fått svara på frågor om de sett andra barn och ungdomar bli sexuellt kränkta.

Handboken Stopp! Min kropp! om kroppen och gränser

För att underlätta för föräldrar och andra vuxna att prata med barn om sexualitet och gränser har vi på Rädda Barnen tagit fram handboken Stopp! Min kropp! Där finns tips och råd om hur man kan börja prata med barn i olika åldrar om detta.

Barnpanelen: Har du sett någon bli sexuellt kränkt?

Zehra, Taha Berk, Bekir, Israa och Samed går i nian på Dialogskolan i Spånga. Alla har sett någon bli sexuellt kränkt.

Viktigt att prata med barnen om kroppen och gränser

Rädda Barnens psykolog Anna Norlén som är författare till handboken Stopp! Min kropp! ger tips till föräldrar.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners