Rapport:Barnfattigdomen kvar på samma nivå

12 december 2014

Trots åtgärder från politikerna är barnfattigdomen i Sverige kvar på samma nivå. Vår rapport visar att 230 000 barn fortfarande lever i ekonomisk utsatthet.

Årets barnfattigdomsrapport, som grundar sig på siffror från 2012, visar en mycket liten skillnad från föregående år. Det handlar om en minskning med cirka 2 000 av barn över hela landet som lever under fattigdomsgränsen.

Rapporten visar också att risken för barn att hamna i utsatthet som tidigare år är störst för barn i storstädernas miljonprogramsområden, för barn till föräldrar med utländsk bakgrund och för barn till ensamstående föräldrar.

– Vår förhoppning var att vi nu skulle kunna se effekterna av den politiska viljan och de reformer som genomfördes under den förra mandatperioden. Så är inte fallet ännu. Den förra regeringens inriktning var positiv med bland annat höjt barntillägg i bostadsbidraget, och vi välkomnar också den rödgröna regeringens fokus på barn i ekonomisk utsatthet. Men allt detta verkar det inte räcka för att bryta mönstret, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Stora skillnader mellan kommunerna

Barnfattigdomen varierar fortfarande kraftigt mellan Sveriges kommuner, och det finns även stora skillnader inom städerna. I Malmö lever drygt 30 procent av barnen i ekonomisk fattigdom medan det är knappt fyra procent i kranskommunen Lomma. Motsvarande ekonomiska skillnader inom städerna finns även i mindre kommuner.

Det är fortsatt stora skillnader i ekonomiska uppväxtvillkor för barn beroende på om de har föräldrar som är födda i Sverige eller om de själva och/eller deras föräldrar är födda i ett annat land. Nästan vart tredje barn med minst en utländskfödd förälder lever i ekonomisk fattigdom, jämfört med vart tjugonde barn med föräldrar som är födda i landet.

– Nya angreppssätt behövs för att på allvar komma åt barnfattigdomen. Behovet av ett politiskt helhetsgrepp är avgörande och vi menar att det krävs en full översyn av den ekonomiska familjepolitiken, säger Elisabeth Dahlin.

Läs hela rapporten.

Vad är barnfattigdom?

Rädda Barnens definition av barnfattigdom har utarbetats tillsammans med Tapio Salonen, professor i socialt arbete.

Den är sammansatt av två delmått, barn i familjer med så kallad låg inkomststandard och barn i familjer som beviljats försörjningsstöd.

Definitionen kan klassificeras som ett så kallat absolut fattigdomsmått, vilket innebär att inkomster under en viss miniminivå räknas som fattigdom.

Barnfattigdomsrapporten

Ladda ner rapporten.

Rädda Barnen arbetar mot barnfattigdom

Läs mer om barnfattigdom.

Runt om i landet pratar vi med politiker och ordnar aktiviteter för att barns möjligheter inte ska begränsas av familjens ekonomi.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners