Hipp, hipp, hurra!Barnkonventionen fyller 25!

11 november 2014

Barnkonventionen har nu funnits i 25 år. Allt Rädda Barnens arbete utgår från den och vi kämpar alltjämt för att konventionen ska bli lag i Sverige.

Klass 4B på Kungsklippeskolan, Huddinge, tolkar artikel två Om alla barns lika värde. Läs mer: lyssna.nu

Den 20 november 1989 var en historisk dag för världens alla barn. Då antog FN:s generalförsamling i New York konventionen om barnets rättigheter. Sedan dess har 193 nationer lovat följa Barnkonventionen som den allmänt kallas.

– Den har inneburit att barnrättsfrågor kommit upp på den politiska agendan och fått en ny dimension. De betraktas inte längre som välgörenhetsfrågor, säger Thomas Hammarberg som var generalsekreterare för Rädda Barnen 1986-1992.

Thomas Hammarberg var en av dem som jobbade hårt för tillkomsten av konventionen. Han pekar på att den har inneburit lagförändringar i de flesta länder som förbundit sig att följa den.

– Barnkonventionen har gett ökad tyngd i diskussionerna kring barns rättigheter, säger han.

Sverige har fått kritik av FN:s barnrättskommitté

Sverige lyckas som många andra länder inte leva upp till allt i Barnkonventionen. Sverige har också fått kritik av FN:s barnrättskommitté som granskar hur staterna följer konventionen.

Kritiken har bland annat handlat om att svenska barn fortfarande har för liten kunskap om sina rättigheter och att det finns brister i deras möjlighet till inflytande. FN-kommittén är också orolig för de stora kommunala skillnaderna och på hur asylsökande barn behandlas.

Rädda Barnen har i sin tilläggsrapport till FN pekat på just de bristerna, men även på de stora skillnader som finns mellan hur mycket stöd kommunerna ger till barn och unga som behöver hjälp.

– Det är ganska många grupper barn som inte får det som de har rätt till. Flyktingbarn är särskilt utsatta, speciellt de som är ensamkommande. Samtidigt är det fortfarande tillåtet för polisen att hämta de barn som lever gömda för att utvisa dem när de är på väg till och från skolan eller för att få vård, säger Karin Fagerholm, jurist på Rädda Barnen.

Andra barn som inte får sina behov tillräckligt tillgodosedda är barn som bevittnat våld, barn som hamnar i kläm i svåra vårdnadstvister och barn som lever i ekonomisk utsatthet.

Lag i Norge

I Norge blev Barnkonventionen lag 2003. Enligt forskaren Julia Köhler-Olsen vid Högskolan i Oslo och Akershus har det fungerat bra.

– Juristerna har inte haft något annat val än att använda sig av lagen. Den har fått en central ställning i Norge men det betyder inte att rättsställningen för barn har blivit helt bra. Det finns exempelvis domstolsfall där utlänningslagen vunnit över asylsökande barns rättigheter.

Sverige får också kritik av FN för att Barnkonventionen inte har blivit lag – något som Rädda barnen driver.

Förra året tillsatte den dåvarande regeringen en utredning i frågan. Utredningen, som blir klar den 30 juni nästa år, ska analysera för- och nackdelar med att göra Barnkonventionen till lag och ta reda på hur tillämpningen av lagar och föreskrifter stämmer överens med konventionen.

Den nya regeringen har nu dessutom gett beskedet att Barnkonventionen ska bli lag. Återstår att se vad utredningen visar.

 

Den här är en förkortad version av en artikel från det nya numret av tidningen Barn.

Några framsteg för barn där Rädda barnen varit med och påverkat

1990 beslutade sig Sverige för att följa Barnkonventionen. Hittills har nu 193 stater gjort det.

1992 En tvärpolitisk barngrupp bildas i Riksdagen.

1993 Sverige får en Barnombudsman.

2000 FN antar ett tilläggsprotokoll som tvingar staterna att se till att barn inte rekryteras till väpnade styrkor.

2001 Barnforum i FN:s huvudkvarter i New York. 404 delegater 8-18 år gamla från hela världen samlas.

Barnkoventionen som lag

Rädda Barnen arbetar för att Barnkonventionen ska bli lag. Här kan du läsa mer.

Quiz: Vad kan du om Barnkonventionen?

Vilka räknas som barn enligt Barnkonventionen?Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners