Almedalen 2015Rädda Barnens seminarier

3 juni 2015

Är du intresserad av barnrättsfrågor och ska till Almedalsveckan? Missa inte våra seminarier om barnrättsfrågor i Skandias Trädgård, Tage Cervins gata 3 och på andra platser i Almedalen.

Program:

Barnkonventionen som lag - blir det någon skillnad?
Måndag 29 juni kl 14.45–15.30, Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3

Regeringen vill införliva Barnkonventionen i svensk lag och i februari kommer det konkreta förslaget från utredningen på hur detta kan göras. Men redan nu frågar sig många vad barnkonventionen som lag kommer att innebära för dem. Kommer något egentligen att förändras? Blir det någon skillnad i hur vi förhåller oss till barnrätt idag på beslutsfattande nivåer? Och vad innebär det för de yrkesgrupper som möter barn?

Medverkande: Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Maria Fälth (KD), gruppledare Kristdemokraterna Upplands Väsby, Lena Bäcker, verksamhetschef Kronofogden, Inger Ashing, ordförande Rädda Barnen

Mänskliga rättigheter + företag = en god affär?
Måndag 29 juni kl 16–17, Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3

Fler och fler företag väljer idag att ligga i framkant och driva en positiv utveckling för ökad efterlevnad av mänskliga, och särskilt barns, rättigheter globalt. De arbetar systematiskt med frågorna i lednings- och redovisningssystem och lyckas samtidigt göra bra affärer. Vilka är de bästa framgångsrecepten? Och vad krävs för att lyckas?

Medverkande: Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen, Fredrik Franke, ansvarig för affärsrådgivning inom hållbar utveckling PWC, Daniel Dellham, chef för Sustainable consulting KPMG, Jennie Perzon, Head of CSR Accenture

Toppning och utslagning eller folkhälsa? Vad är kommunernas ansvar?
Onsdag 1 juli kl 14:00–15:00, Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3

Föreningsidrotten tappar unga utövare och alla barn och unga inte får möjlighet till en meningsfull fritid. Samtidigt skenar ohälsan i samhället. Vilket ansvar har kommunerna när det gäller att bidra till en föreningsidrott fri från kränkningar, diskriminering och utanförskap? Hur skapas en idrott för alla?

Medverkande: Karin Thomasson (MP), 4:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting. Johanna Larsson (M), ordförande Kultur- och fritidsnämnden, Karlstads kommun. Lena Hök, hållbarhetschef, Skandia. Peter Mattson, idrottschef Riksidrottsförbundet, Ola Mattsson, Tf Sverigechef, Rädda Barnen. Elin Norberg, producent för Idrottens Himmel och Helvete, moderator

Skydda barnen mot våld – kommer de nya utvecklingsmålen att lyckas?
Onsdag 1 juli kl 15:30–16:30, Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3
Tillsammans med Concord m fl.

De nya globala utvecklingsmålen för de kommande 15 åren spikas om några månader. Hur ser det ut för barns rättigheter i målen? Har de fått komma till tals om vad de tycker borde prioriteras? Och kommer de nya målen att kunna minska det omfattande våld som tiotusentals barn dagligen utsätts för i världen?
De nya utvecklingsmålen kommer också att gälla i Sverige- vad behövs göras i Sverige för att nå målen om att minska våld och övergrepp mot barn?

Medverkande: Fredrik Malmberg, Barnombudsman, Inger Ashing, Ordförande, Rädda Barnen, Pernilla Stålhammar, Riksdagsledamot och biståndspolitisk talesperson (MP) Sofia Arkelsten, Riksdagsledamot och biståndspolitisk talesperson (M), Monica Lorensson, Moderator, Plan Sverige

Mingel med Nätverket för barnkonventionen – Har barn rätt att klaga?
Onsdag 1 juli kl 16.15-17.00 Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3

Tillsammans med UNICEF Sverige och Nätverket för Barnkonventionen
Välkommen till det årliga minglet för alla intresserade av barnrättsfrågor i Almedalen. I år vill lyfta frågan om barns individuella klagorätt. Vi har bjudit in offentliga ombudsmän och barnrättsorganisationer som tar emot klagomål från barn. Vilka är de vanligaste klagomålen? Vilka barn faller mellan stolarna? Bör Sverige underteckna tilläggsprotokollet till barnkonventionen som ger barn klagorätt till FN:s barnrättkommitté?

Medverkande: Ida Hellrup, Jurist, Barnrättsbyrån. Karin Fagerholm, Jurist och tematisk rådgivare, Rädda barnen. Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud, Barn- och elevombudet BEO. Fredrik Malmberg, Barnombudsman, Barnombudsmannen. moderator Lisa Ericson, Ordförande, Nätverket för Barnkonventionen

Sveriges nya Syrienpolicy: genombrott eller mer av det gamla?

Torsdag 2 juli 13:00–14:00, Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3

Konflikten i Syrien har på fyra år skapat en av vår tids värsta humanitära katastrofer. Miljontals är drabbade och över hälften är barn. Samhällsstrukturen faller sönder i Syrien, mänskliga rättigheter kränks och grannländerna utsätts för enormt stora påfrestningar.

Sveriges nya Syrienpolicy är ambitiös. Men kommer den att skilja sig från de riktlinjer som vi har idag? Svarar den mot de långsiktiga utmaningar som finns? Och kommer den på riktigt att stödja en positiv MR- och demokratiutveckling?

Medverkande: Robert Rydberg, enhetschef Utrikesdepartementet MENA, Katarina Bergehed, Syriensamordnare Amnesty Sverige, Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen, Ewa Werner Dahlin enhetschef Asien, Nordafrika och humanitärt bistånd Sida, Anders Maxson, Moderator Rädda Barnen.

Gråzoner mellan civila och militära insatser– hot mot bistånd och humanitärt arbete?
Fredag 3 juli kl 09:00–09:45, Försvarspolitisk arena, S:t Hansgatan 11
Tillsammans med Svenska Aghanistankommittén och Folk och Försvar

I takt med de senaste årens ökning av humanitära katastrofer och väpnade konflikter kommer allt fler uppgifter om våld och påtryckningar mot personal vid skolor, sjukhus och kliniker. Hur påverkas humanitärt arbete i konfliktzoner av denna utveckling, och vad kan olika aktörer göra åt problemet?

Såväl statliga som icke-statliga militära aktörer kan ha politiska intressen i att bedriva militära och civila insatser. Hur påverkas den internationella humanitära rätten, och dess principer om neutralitet och opartiskhet, av att stridande parter bedriver verksamhet som liknar bistånd? Finns det ett samband mellan den förvärrade hotbilden mot biståndsorganisationer, kliniker och skolor å ena sidan och den alltmer påtagliga gråzonen mellan civilt och militärt i fält å den andra? Vad kan Sverige göra för att stärka den internationella humanitära rätten, och hur hanteras målkonflikterna när stater vill integrera civilt och militärt, medan humanitära organisationer vill separera dem?

Medverkande: Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot och ledamot i utrikesutskottet (FP), John Reinstein, humanitär chef, Rädda Barnen Anna-Karin Johansson, generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén Representant, utrikesutskottet, Jakop Dalunde, Riksdagsledamot och ledamot i Försvarsutskottet (MP) Moderator: Johanna Mathiasson, Folk & Försvar

Bryr sig EU om barns rättigheter?
Tillsammans med Europahuset
Fredag 3 juli kl 09:00–09:45, Europahusets paviljong, Strandvägen 4

EU ska stärka och skydda barns rättigheter enligt Lissabonfördraget. Trots det ser genomförandet av barns rättigheter olika ut såväl i EU:s medlemsstater som inom EU:s institutioner. I november 2014 antog Europaparlamentet en resolution om barnets rättigheter.

Vad händer nu? Rädda Barnen diskuterar med Europaparlamentariker kring detta utifrån teman som romska barn, barn på flykt och hur fler länder kan förbjuda barnaga.

Medverkande: Cecilia Wikström (FP), Europaparlamentariker, Bodil Valero (MP), Europaparlamentariker, Malin Björk (V), Europaparlamentariker, Soraya Post (FI), Europaparlamentariker, Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen (moderator)

Våld mot barn i samhällets tjänst?
Fredag 3 juli kl 13:00–14:00, Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3

Ett brutalt vaktingripande mot en pojke i Malmö tidigare i år ställde frågan om barns rättigheter på sin spets. Ordningsvakter och poliser är inte de enda som har befogenhet att använda sig av tvångsingripanden mot barn och de senaste åren har det rapporterats om problem även inom andra verksamheter.

I Norge utbildas socialsekreterare i hur de kan möta och ge omsorg till barn som varit utsatta för trauma. Hur ser beredskapen ut i Sverige? Hur förbättrar vi bemötandet och minskar våldsanvändningen? Och hur får vi Barnkonventionen att gälla även för utåtagerande barn som utmanar sin omgivning?

Medverkande: olika aktörer på området samt Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen och Jannes Grudin, psykolog Rädda Barnen, Karin Blomgren, moderator Rädda Barnen

Vad har lagändringen om särskilt ömmande omständigheter för barn inneburit i praktiken?
Fredag 3 juli kl 13:00–13:45, Migrationsverkets arena Strandvägen, H524
Tillsammans med Migrationsverket

2014 genomfördes en lagändring som säger att ett barn som har sökt asyl, men saknar skyddsbehov, ska beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande. Vad har lagändringen inneburit i praktiken? Har kraven sänkts för att barn ska få uppehållstillstånd?

Medverkande: Morgan Johansson (S), Justitie- och migrationsminister, Elisabet Dahlin, Generalsekreterare Rädda Barnen alt Inger Ashing, ordförande Rädda Barnen, Migrationsverket Annette Bäcklund och Fredrik Beijer

Hur ser situationen ut för romska barn i Rumänien?
Fredag 3 juli kl 14:30–15:30, Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3

Rädda Barnen Rumänien berättar om det arbete som bedrivs för romska barn på plats i Rumänien. Vilka möjligheter och utmaningar finns i deras möten med barn i utsatthet?

Medverkande: Gabriella Alexandrescu, generalsekreterare Rädda Barnen Rumänien, Cristina Tănase, programkoordinator Rädda Barnen Rumänien, Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen.

Den okända vägen – en film om unga migranters resa till Sverige
Fredag 3 juli kl 15:00–15:45, Migrationsverkets arena Strandvägen, H524
Tillsammans med Migrationsverket

I filmen delar fyra ungdomar med sig av sina egna erfarenheter av att migrera från Afghanistan och Iran genom Europa till Sverige. Efter filmvisningen finns möjlighet att ställa frågor och att diskutera med Rädda Barnen och Migrationsverket.

Medverkande:Jannes Grudin, psykolog Rädda Barnen, Rädda Barnen, Ingrid Klementsson, Migrationsverket och Catharina Hast Markkula, Migrationsverket

Vad innebär ett barnvänligt mottagande?
Lördag 4 juli kl 10:00–10:45, Migrationsverkets arena Strandvägen, H524
Rädda Barnen tillsammans med Migrationsverket

Vad tänker asylsökande barn sin första tid i Sverige? Hur kan myndigheter och kommuner samverka för ett förbättrat mottagande genom att lyssna till barnets egna tankar?

Medverkande: Inger Ashing, ordförande Rädda Barnen , Helene Torstensson, Migrationsverket, Marie Lundin, Simrishamns kommun, Skolverket

Vem lyssnar på barnen och hur? Ett samtal om barnet i asylprocessen
Lördag 4 juli kl 12:30–13:15, Migrationsverkets arena Strandvägen, H524
Rädda Barnen tillsammans med Migrationsverket

Utlänningslagen säger att Migrationsverket ska ta särskild hänsyn till barnets bästa. Vilka rättigheter har ett barn i asylprocessen och hur kan Migrationsverkets handläggare anpassa utredningen efter barnets ålder, mognad och hälsa? Vad ska ni prata om? Delar ni med er av metoder?

Medverkande: Sandra Jansson, Migrationsverket, Barnombudsmannen, Jannes Grudin, psykolog Rädda Barnen

Rädda Barnen i Almedalen

Skandias trädgård
Tage Cervins gata 3

Almedalsveckan 2015

Snart är det dags för årets Almedalsvecka i Visby - Sveriges största politiska mötesplats.

Mer om veckan hittar du på Almedalsveckans webbplats.

Andra sammanhang där vi blivit inbjudna att medverka:

Frukost med Ferbe
Tis 30 juni 2015 8:00–8:45, Café Gula Huset, Tranhusgatan 2

Styrelsens utmaningar idag som är avgörande i morgon
Tis 30 juni 2015 9:00–10:00

Fastspänd i skolan, inlåst på boendet – hur undviker vi tvång och begränsning vid autism?
Tis 30 juni 2015 12:30–13:30 Campus Gotland Cramérgatan 3 sal D20

Bostadsbristens ansikten
Tis 30 juni 2015 12:30–13:45 Plats Donnerska Huset, Donners plats

Vinnare och förlorare i kampen om det ideella engagemanget
Tis 30 juni 2015 14:00–15:00

Samarbete mellan näringsliv och ideella sektorn
Tis 30 juni 2015 16:15–17:45

Hållbar upphandling – finns politiskt mod att gå från vision till vardag?
Ons 1 juli 2015 8:00–9:30 Länstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4

Hur kan ett modernt kollektivavtal skapa trygga jobb i en växande ideell sektor?
Onsdag 1 juli 2015 15:00–16:00

De osynliga barnen på nattens gator – vems ansvar?
Onsdag 1 juli 17:15–18:15

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners