För tryggare barn:Jobba med föräldrarollen för världens pappor!

15 juni 2015

Pappor som är engagerade föräldrar och skapar nära band med sina barn lever längre och blir lyckligare. Harmoniska pappor ger i sin tur trygga barn.

Tre fjärdedelar av alla världens män och pojkar blir någon gång i livet föräldrar. Idag publiceras "State of the World´s Fathers" – den första globala sammanställningen av hur faderskapet ser ut i världen.

Rapporten beskriver hur vi globalt kan – och måste – involvera män och pojkar för att uppnå jämställdhet och i förlängningen tryggare barn.

Vikten av att pojkar och män engageras i omvårdnad och föräldraskap kan inte underskattas. I många länder ses detta fortfarande som något som endast hör mamman till.

Det finns inget land i världen där män utför lika mycket oavlönat arbete i hemmet som kvinnor. En av orsakerna är hur föräldraförsäkringen ser ut. Idag har de flesta länder någon form av föräldraledighet, men i bara 92 länder har både mammor och pappor möjlighet att vara lediga. I hälften av länderna handlar det om mindre än tre veckor.

Rapporten har tagits fram av den globala MenCare-kampanjen och dess medlemsorganisationer, däribland Rädda Barnen.

"Jag vill ha ett bra förhållande till min son"

Alan bor i det enorma slumområdet Maré i Rio de Janeiro. Som så många andra i området har han växt upp utan sin pappa. Idag är han boxningstränare och leder en grupp om jämställdhet.

State of the world's fathers

Hämta rapporten State of the world's fathers (pdf).

Hämta sammanfattning Summary - State of the world's fathers (pdf).

Rapporten är på engelska.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners