Torkan i EtiopienBarnens liv hotas av brist på mat och vatten

16 februari 2016

– Jag har aldrig varit med om liknande torka i mitt liv. Jag har hört från äldre att det fanns svår torka innan jag föddes. Men den här torkan är annorlunda på grund av den enorma mängden boskap som har dött, säger Ubah*, en etiopisk mamma som tvingats lämna sin mark.

Ubah* och hennes son Rukia*

Ubah* och hennes familj kommer från Shinile woreda, ett litet samhälle i Sitti Zone i östra Etiopien. På grund av torkan har de förlorat nästan hela sin boskap och de har nu tvingats lämna sin mark för att söka vatten, mat och hjälp på annat håll.

I tre dagar gick familjen till fots för att nå Fadato, ett samhälle där hundratals familjer som tvingats lämna sina hem har samlats. I Fadato får Ubahs* son Rukia* behandling för sin akuta undernäring på Rädda Barnens hälsocenter, som drivs i samarbete med Etiopiens hälsoministerium.

Värsta torkan på 50 år
Etiopien upplever den värsta torkan i modern tid, bland annat till följd av ovanligt svår torka i områden som normalt är grönskande och produktiva. Den etiopiska regeringen har meddelat att ofattbara 10,2 miljoner människor kommer att drabbas av akut matbrist under 2016. Av dem är mer än 5,8 miljoner är barn. Uppskattningsvis kommer 400 000 barn att utveckla allvarlig akut undernäring, vilket kan leda till att de stannar i växten och försenas både i sin fysiska och mentala utveckling.

På grund av väderfenomenet El Nino har flera regnperioder uteblivit och den svåra vattenbristen har gjort att markerna i stora delar av landet har torkat ut och grödorna förstörts. Boskapen har dött och 5,8 miljoner människor beräknas ha akut behov av dricksvatten.

– Situationen här är den allvarligaste jag har sett under de 19 år jag tillbringat i Etiopien, säger John Graham, Rädda Barnens landchef i Etiopien.

I många av de drabbade områdena har torkade brunnar, källor och floder lett till en kraftig ökning av kroniska hudåkommor som t.ex. skabb. Och med ökande uttorkning försvagas allas hälsa och risken att drabbas av smittsamma sjukdomar ökar.

– Familjer ska inte behöva fatta hjärtskärande beslut om vad de ska använda dyrbart vatten till, att dricka och laga mat med eller att bada sina barn och förhindra spridning av sjukdomar, tillägger Graham.

Rädda Barnen finns på plats i Etiopien
Vi har arbetat i Etiopien sedan 1965 och är på plats i över 70 procent av de värst drabbade områdena. I samarbete med de etiopiska myndigheterna arbetar vi med att dela ut mat, vatten och mediciner.

Rädda Barnen är en av huvudaktörerna i hjälparbetet i Etiopien och vi har redan nått mer än 2,1 miljoner människor som drabbats av torkan. Vi ger näringstillskott till barnen och försöker rädda boskap och grödor där det är möjligt. Vi utbildar vårdpersonal om hur undernärda barn ska behandlas och arbetar för att hitta lösningar som kan ge barnfamiljer ekonomiskt stöd.

Ditt stöd behövs nu
Situationen i Etiopien förvärras hela tiden. Vi gör vårt yttersta, men mer pengar behövs för att fortsätta det livsviktiga arbetet.

Skänk en gåva och hjälp oss att förbättra situationen för barn i Etiopien.

*Namnen har ändrats för att skydda barnens och familjernas identitet.

Våra insatser

Vi inledde våra insatser för att bekämpa torkan i Etiopien under 2014. Hittills har vi nått över 2 miljoner människor. Hälften av dem är barn.

Vi upprättar hälsocenter i samarbete med de etiopiska myndigheterna och behandlar barn och familjer som lider av undernäring.

Vi delar ut mat och mediciner, gräver brunnar och kör ut vatten med tankbilar till de värst drabbade områdena.

Vi hjälper familjer att skydda sina tillgångar, och delar ut mat till boskapen.

Fakta

10,2 miljoner människor beräknas behöva hjälp med mat och vatten under 2016.

5,8 miljoner riskerar att drabbas av undernäring.

1,7 miljoner barn lider redan av undernäring och 400 000 av dem av akut livshotande undernäring.

El Niño

Naturfenomenet El Niños enorma styrka är skälet till den extrema torka som drabbat Etiopien.

Väderfenomenet orsakar enorm torka på vissa håll, och stora översvämningar i andra delar av landet.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners