Rätten till en barndom Ett av fyra barn berövas sin barndom

31 maj 2017

Minst 700 miljoner barn i världen får sin barndom avslutad innan de fyllt 18 år. Orsakerna kan vara att barnen måste börja arbeta, att de gifts bort, eller att familjer tvingas på flykt från krig och konflikter. I många fall handlar det också om att barn dör före sin 5-årsdag.

I en ny studie har vi tittat närmare på ett antal faktorer som motsvarar händelser i ett barns liv som innebär att barndomen oåterkalleligen är över. Detta har sammanställts i ett "End of Childhood Index", som visar var i världen barn löper störst risk att berövas på sin barndom. Livshändelserna som barn kan komma att uppleva och som vi har utgått ifrån i studien är:

• Ett barns utveckling hindras permanent genom svår undernäring
• Ett barn tvingas lämna skolan i förtid
• Ett barn börjar arbeta
• Ett barn blir gift
• Ett barn blir förälder
• Ett barn tvingas på flykt
• Ett barn mördas
• Ett barn dör före sin 5-årsdag

Stora skillnader i världen

När vi sammanställer siffrorna ser vi att vart fjärde barn berövas sin barndom. Till exempel dör 16 000 barn innan de har fyllt fem, ofta av sjukdomar som enkelt går att bota. Var sjätte barn går inte i skolan. Vi ser också att skillnaderna mellan olika delar av världen är stora.

Länder i toppen och botten

"End of Childhood Index" visar tydligt var barndomen är mest hotad i världen och var barn i störst utsträckning kan få vara barn under hela barndomen. I botten på listan finns framförallt länder i västra och centrala Afrika, ofta drabbade av krig och konflikter. I toppen huserar länder i Europa, med Norge, Slovenien och Finland i topp. Men även i länder som hamnar i toppen av listan förvägras barn rätten till sin barndom. I Europa riskerar 25 miljoner barn att hamna i fattigdom.

Kämpa med oss för alla barns rätt till en barndom

Varje dag kämpar vi världen över för att barn ska få uppleva sin barndom och inte tvingas avsluta den i förtid. Just nu har vi extra stora insatser i östra Afrika, där miljontals barn lider av svår undernäring. Bli månadsgivare idag och var med oss och kämpa varje dag  för alla barn rätt till en barndom.

Hjälp barn dygnet runt. Bli månadsgivare nu!
Länder där barndomen är minst hotad

1. Norge
2. Slovenien
3. Finland
4. Holland
5. Sverige
6. Portugal 
7. Irland
8. Island
9. Italien
10. Belgien, Cypern, Tyskland och Sydkorea

Länder där barndomen är mest hotad

163. Guinea 
164 Sierra Leone
165. Burkina Faso 
166. Sydsudan
167. Chad
168 Somalia
169. Centralafrikanska republiken 
170. Mali 
171. Angola 
172. Niger

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners