Miniila-appen - stöd till barn och unga på flykt

Barn på flykt säger att en av de saker de saknar mest är tillgång till pålitlig information . Därför arbetar Rädda Barnen tillsammans med Missing Children Europe med en app som kan hjälpa barn och unga på flykt till säkerhet och skydd.

Det finns en stor grupp barn som är på resande genom Europa som faller utanför skyddssystemet och som saknar tillgång till tjänster, support och information för att förbli säkra. Vad de ofta har dock, är en smartphone.

Rädda Barnen har fått i uppdrag att arbeta med en app som har utformats i samarbete med Missing Children Europe i Belgien. Appen heter Miniila och erbjuder stöd till samtliga barn och unga på flykt genom Europa – de som lever i systemet såväl som utanför, de som kommit med familj såväl de som kommer ensamma.

Om Miniila-appen

Appen fungerar i åtta europeiska länder (Sverige, Belgien, Storbritannien, Frankrike, Italien, Grekland, Bulgarien och Tyskland) och erbjuder geografiskt knuten info om var barn och unga kan få hjälp med diverse frågor i sitt närområde. 

Stödet delas in i huvudkategorierna: help, food, shelter, family, toilet/shower, health, education, clothing, fun, asylum, guardians, wifi, money, faith, girls, legal support, victim support and support for young adults. Kategorierna är mer eller mindre relevanta i de olika länderna. .Aktiviteter och tjänster läggs in på engelska och översätts sedan via projektets tolkverksamhet (från engelska) till relevanta språk. 

Ladda ner appen

Mer info hittar du på www.miniila.com och appen kan laddas ner via App Store och Google Play.

Känner du till en organisation som borde finnas med i appen?

Vi behöver se till att få in verksamheter över hela landet för att skapa ett brett stöd för samtliga barn. Genom att lägga upp information är ni med och bidrar till att barn på flykt lättare kan få ta del av de aktiviteter och tjänster som finns här i Sverige. Detta en möjlighet att nå fler barn med er verksamhet och samtidigt få en överblick av andra organisationer som arbetar med samma frågor i ert närområde. Ni förbinder er i så fall att hålla info uppdaterad kontinuerligt. Om ni vill delta behöver vi namn på ansvarig och maildress för att skapa en användare. Kontakta oss för mer information eller ladda ned appen och lägg in uppgifterna direkt!

OBS! För att få bli en del av Miniila måste organisationen ha ”child safeguarding policies”. Om du har frågor kan du kontakta den nationella samordnaren.

Lydia Douglasdotter, projektledare: lydia.douglasdotter@rb.se

Åsa Göransson, nationell samordnare: asa.goransson@rb.se