Miniila-appen - stöd till barn och unga på flykt

Barn på flykt säger att en av de saker de saknar mest är tillgång till pålitlig information . Appen Miniila kan hjälpa barn och unga på flykt till säkerhet och skydd.

Rädda Barnen har under flera år arbetat tillsammans med Missing Children Europe (MCE) med en app som kan hjälpa barn och unga på flykt till säkerhet och skydd.

Om appen Miniila

Mer info hittar du på www.miniila.com och appen kan laddas ner via App Store och Google Play.

Av olika anledningar har Rädda Barnen valt att inte längre samordna arbetet i Sverige och MCE letar idag efter en ny partner.

Kontakta Syed Hasnain på MCE om du vill veta mer (syed.hasnain@missingchildreneurope.eu).