Grundutbildning i TMO

Utbildning för viktiga vuxna som ger kunskap om trauma och i hur man kan förstå och bemöta utsatta barn och unga.

Viktiga vuxna kan göra skillnad för barn och unga i utsatta livssituationer. Traumamedveten omsorg vägleder viktiga vuxna i hur de kan hjälpa barn och unga att återhämta sig efter ett trauma.

Syfte med utbildningen

Rädda Barnens grundutbildning i Traumamedveten omsorg (TMO) ger viktiga vuxna en grundläggande kunskap om trauma och hur de kan förstå och svara på utsatta barns och ungas behov på ett sätt som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier. Detta leder till en vardagsmiljö som främjar läkning och återhämtning för barn och unga med erfarenhet av svåra påfrestningar och trauma.

 

Ur innehållet

Utbildningen i TMO ger en teoretisk grund i traumaförståelse, såsom kunskap om hur ett barns hjärna, hälsa och utveckling påverkas av trauma. Utbildningen fokuserar även på de beteendemässiga och emotionella svårigheter som barn och unga som utsatts för trauma och svåra påfrestningar kan få. Kunskapen om TMO fördjupas och tillämpas praktiskt genom övningar, gemensamma reflektioner och gruppdiskussioner.

För vem?

Viktiga vuxna som i sin vardag möter barn och unga med erfarenhet av traumatiska upplevelser och som utsatts för olika former av svåra påfrestningar.

Hur?

Rädda Barnen kommer till arbetsplatsen och utbildar hela arbetsgrupper. Utbildningen pågår under två heldagar. Deltagare får en arbetsbok i TMO samt ett intyg efter avslutad utbildning. För mindre arbetsgrupper och för dig som är viktig vuxen och möter utsatta barn och unga i din vardag, finns möjligheten att anmäla sig till någon av Rädda Barnens aktuella utbildningsdatum som går att hitta på www.räddabarnen.se/tmo. Antal deltagare: Minst 10 max 35 deltagare.

 

Aktuella datum för grundutbildning i TMO

 

Göteborg 16-17 april 
Utbildningen äger rum under två heldagar

Örebro 27-28 maj 
Utbildningen äger rum under två heldagar


Pris

Bokning för hel arbetsgrupp                         62 000 SEK exkl. moms
Bokning för enskild viktig vuxen                    4850 SEK exkl. moms

 

För mer information och anmälan till utbildningen

Rädda Barnens TMO-verksamhet, infoTMO@rb.se.

Grundutbildning i TMO

Välj tillfälle och boka här