Ett fredat rum samt Hanna och Theo

Utbildning som ger kunskap om barn i familjerättsliga konflikter och en samtalsmodell för arbetet med barn.

Under åren 2013-2018 utvecklade Rädda Barnen sitt arbete med målgruppen barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter.

Boken ”Ett fredat Rum” består av aktuell forskning och Rädda Barnens samlade erfarenheter av att arbeta med målgruppen.

Boken ”Hanna och Theo” är ett samtalsmaterial som ger socialtjänst och familjerätten möjlighet att erbjuda strukturerade stödsamtal till barn i familjerättsliga konflikter, enskilt eller i grupp.

Syfte med utbildningen

Utbildningen som bygger på boken ”Ett Fredat Rum” ger kunskap om vad man som professionell kan behöva tänka på i mötet med barn och föräldrar som befinner sig i familjerättsliga konflikter. Denna utbildning ger en god grund att stå på och förankrar eftermiddagens utbildning i materialet ”Hanna och Theo”.

Materialet ”Hanna och Theo” syftar till att kunna ge barn möjlighet att sätta ord på sina tankar och känslor kring föräldrarnas konflikter samt hitta verktyg för att lättare kunna hantera sin situation. Materialet visar även att barnet inte är ensamt om att ha föräldrar som är i konflikt med varandra och ger stöd till professionella att inge hopp hos barnet. Genom materialet ”Hanna och Theo” får professionella även information om det finns djupare problematik hos barnet att arbeta vidare med.

Ur innehållet

  • Genomgång av bakgrund, forskning, erfarenheter och upplägg
  • Samtalsledarens roll
  • När behöver barnet mer stöd?

För vem?

Yrkesverksamma inom socialtjänst/familjerätt som vill utveckla arbetet med barn som har föräldrar i familjerättsliga konflikter.

Hur?

Rädda Barnens utbildare kommer till arbetsplatsen. Utbildningen pågår under en heldag.

Varje deltagare får en arbetsbok samt ett intyg. 

Antal deltagare: Minst 15 personer max 35 personer.

För mindre arbetsgrupper och för dig som yrkesverksam, finns möjligheten att anmäla sig till något av Rädda Barnens aktuella utbildningsdatum.

Aktuella datum: Utbildning i BiFF, ett fredat rum samt Hanna och Theo

Digital utbildning, 30 nov-1 dec 
Utbildningen äger rum under två heldagar
Dag 1: BiFF
Dag 2: Ett Fredat rum samt Hanna och Theo

Pris
Bokning för enskild viktig vuxen: 4 850 kr exkl. moms

För mer information om utbildning i BiFF, Ett Fredat rum samt Hanna och Theo kan du mejla till Rädda Barnens utbildningsverksamhet, infoTMO@rb.se.

Bokning av utbildning i BiFF, Ett Fredat rum samt Hanna och Theo görs på hemsidan via aktuell bokningsknapp.

Boka utbildning

Till bokningen