Ett Fredat Rum + Hanna & Theo

Utbildning för yrkesverksamma inom socialtjänst/familjerätt som vill utveckla arbetet för barn som har föräldrar i familjerättsliga konflikter.

Under åren 2013-2018 utvecklade Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling sitt arbete med målgruppen barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter. Boken ”Ett fredat Rum” består av Rädda Barnens samlade erfarenheter av målgruppen samt den senaste forskningen.

Boken Hanna och Theo är ett samtalsmaterial för barn i familjerättsliga konflikter som ger socialtjänst och familjerätten möjlighet att erbjuda strukturerade stödsamtal till barn både enskilt eller i grupp.

Syfte med utbildningen

Att få kunskap om vad en som professionell kan behöva tänka på i arbetet med barn och
föräldrar i familjerättsliga konflikter utifrån boken Ett Fredat Rum, samt kunskap om hur
Hanna och Theo är upplagd och hur den är tänkt att användas med barn.

Syftet med materialet Hanna och Theo är:

  •  Att ge barn möjlighet att sätta ord på sina tankar och känslor kring föräldrarnas konflikter samt hitta verktyg för att lättare kunna hantera sin situation.
  •  Att visa att barnet inte är ensamt om att ha föräldrar som är i konflikt med varandra.
  • Att som professionell få information om det finns djupare problematik att arbeta vidare med.
  • Att inge hopp.

Ur innehållet

  • En genomgång av bakgrund, erfarenheter, upplägget och dess kapitel.
  • Samtalsledarens roll.
  • När behöver barnet mer stöd?

Utbildningsdatum

Hanna & Theo och Ett Fredat Rum

Datum och tid: Måndag 18 november 2019, kl. 09.00-16.00. 
Först till kvarn, endast 24 platser.

Plats: Rädda Barnen, Gustavslundsvägen 141, Bromma

Kostnad 2 650 kr per deltagare, då ingår fika, lunch och material.

Föreläsare: Petra Löfgren, familjebehandlare, Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.

Anmälan till petra.lofgren@rb.se. Anmälan är bindande från sista anmälningsdatum 4/11.

Avbokning fram till sista anmälningsdag är avgiftsfri, därefter debiteras hela kostnaden. Vid lågt deltagarantal ställs utbildningen in. Bokad plats kan överlåtas till annan person.