Konsultationsmodell i TMO

Stöd för att införliva TMO i det dagliga arbetet.

Syftet är att genom konsultationsmodellen i TMO få stöd i att omsätta förhållningssättet TMO i relationer med barn och unga och att TMO ska införlivas i det dagliga arbetet. På vår TMO-sida kan du läsa mer om traumamedveten omsorg och de övriga utbildningarna på området.

Ur innehållet

Konsultationsmodellen i TMO utgår från de tre pelarna inom TMO; trygghet, relation och coping. Vi använder metaforen av isberget liksom modellen toleransfönstret och fokuserar på hur du på ett konkret sätt som viktig vuxen kan göra skillnad under den tid du träffar barnet. Konsultation är en form av handledning som är klientcentrerad och där man övar metod. 

För vem?

Viktiga vuxna som i sin vardag möter barn och unga med erfarenhet av traumatiska upplevelser och som utsatts för olika former av svåra påfrestningar.  För att boka krävs att arbetsgruppen gått Rädda Barnens grundutbildning i TMO.

Hur?

Rädda Barnen kommer till arbetsplatsen och håller i konsultationsmodellen i TMO, vilken alla deltagare tränar på tillsammans. Varje konsultationstillfälle är 2 timmar.

Antal deltagare: minst åtta deltagare.

Pris

4 000 SEK exkl. moms per tillfälle och grupp.

Konsultationsmodell

Kontakta oss för bokning