Empatitrötthet

Föreläsning om vad empatitrötthet är, hur det uppkommer och hur det kan förebyggas.

Att arbeta med barn och unga i utsatta livssituationer känns ofta meningsfullt och berikande, men kan samtidigt vara tufft och utmanande. Det är inte ovanligt att vara med om eller höra talas om svåra situationer, berättelser och livsöden. Professionella som i det dagliga arbetet möter personer som varit med om svåra påfrestningar kan med tiden beskriva att de börjar känna sig utmattade, likgiltiga och att de börjar tvivla på att deras viktiga arbete faktiskt gör skillnad. På vår TMO-sida kan du läsa mer om traumamedveten omsorg och de övriga utbildningarna på området.

Syfte med föreläsningen

Föreläsningen förklarar begreppet empatitrötthet och belyser hur viktiga vuxna kan påverkas av att möta barn och unga som har varit med om svåra påfrestningar och trauma. Föreläsningen lyfter också de skyddsfaktorer som förebygger empatitrötthet; på individ- och gruppnivå, på arbetsplatsen och i professionella nätverk.

Ur innehållet

Det psykologiska fenomenet empatitrötthet kan beskrivas som trötthet och utmattning till följd av nedbrytning av engagemang, deltagande och empati. Empatitrötthet kan ses som en negativ konsekvens av att regelbundet använda den empatiska förmågan i mötet med människor som har varit med om lidande och svåra påfrestningar. Samtidigt behöver vi vara empatiska för att kunna bemöta barn och unga på ett tryggt och varmt sätt. Många forskare betonar till exempel att empati är en förutsättning för att skapa positiva och tillitsfulla relationer. Under föreläsningen ges svar på frågor som; Hur kan viktiga vuxna bevara sin empatiska förmåga för att kunna göra skillnad för barn och unga i utsatta livssituationer?

För vem?

Viktiga vuxna som i sin vardag möter barn och unga med erfarenhet av traumatiska upplevelser och som utsatts för olika former av svåra påfrestningar och som vill lära sig mer om empatitrötthet, vad det innebär och hur det kan förebyggas.

Hur?

Rädda Barnen kommer till arbetsplatsen och utbildar hela arbetsgrupper. Föreläsningen är 3h lång, fika ingår. För mindre arbetsgrupper eller för dig som är viktig vuxen och möter utsatta barn och unga i din vardag, finns möjligheten att anmäla sig till någon av Rädda Barnens aktuella utbildningsdatum som går att hitta på www.räddabarnen.se/tmo. Antal deltagare: Minst 10 deltagare.

Pris

Bokning för hel arbetsgrupp: 18 000 kr exkl. moms.
Bokning för enskild viktig vuxen: 1 950 kr exkl. moms.

Empatitrötthet

Kontakta oss för bokning