Ett Fredat rum

Utbildning som bidrar till utveckling av arbetet med föräldrar i familjerättsliga konflikter.

Varje år berörs drygt 22 000 barn i Sverige av samarbetssamtal och närmare 7000 barn är med om att domstol fattar beslut om vårdnad, boende eller umgänge. För många av barnen i dessa familjer har konflikterna och tvisterna mellan föräldrarna pågått under flera år. Barnkonventionen säger att båda föräldrar har ett gemensamt ansvar för barnets utveckling och uppfostran och att barnets bästa ska komma i främsta rummet.

Syfte med utbildningen

Utbildningen Ett fredat rum ger yrkesverksamma en möjlighet att utveckla arbetet med föräldrar i familjerättsliga konflikter med syfte att hjälpa föräldrar att sätta barnets bästa och behov i fokus. Efter avslutad utbildning har deltagarna grundläggande kunskaper i att leda grupper för föräldrar, att hålla i strukturerade stödsamtal för barn i familjerättsliga konflikter samt kunskap om viktiga aspekter i hur man startar upp och implementerar behandlingsinsatser i befintlig verksamhet. 

Ur innehållet 

Genomgång av teoretisk grund gällande;

  • Olika typer av konflikter
  • Föräldrar och högintensiva konflikter
  • Barn och högintensiva konflikter
  • Våld i nära relation

Grupp- och samtalsledarens roll samt genomförandet av BiFF och Hanna & Theo

För vem?

Yrkesverksamma inom socialtjänsten som besitter kompetens och erfarenhet av arbetet med föräldrar och barn i familjerättsliga konflikter.

För att tillgodogöra dig utbildningen behöver du, utöver erfarenhet av att möta föräldrar och barn i familjerättsliga konflikter, ha grundläggande kunskaper i anknytningsteori.

Hur?

Rädda Barnens utbildare kommer till arbetsplatsen. Utbildningen pågår under två heldagar. 

Samtliga deltagare får tre handböcker i samband med utbildningen. 

”Ett Fredat Rum” som består av aktuell forskning och Rädda Barnens samlade erfarenheter av arbetet med föräldrar och barn i familjerättsliga konflikter. 

”BiFF- Barn i föräldrars fokus” som innehåller material för att yrkesverksamma ska kunna leda grupper för föräldrar där barnets behov synliggörs. 

”Hanna och Theo” som ger barn möjlighet att tillsammans med yrkesverksamma sätta ord på sina tankar och känslor kring föräldrarnas konflikter samt hitta verktyg för att lättare kunna hantera sin situation. Genom samtalsmaterialet ”Hanna och Theo” får yrkesverksamma även vägledning i om barnet är i behov av vidare behandlingsinsatser.

Samtliga deltagare får ett intyg efter avslutad utbildning. 

Antal deltagare: Minst 15 personer max 35 personer. 

Pris

62 000 SEK exklusive moms (för arbetsgrupp)

4 850 SEK exklusive moms (enskild deltagare)

För mindre arbetsgrupper och för dig som yrkesverksam, finns möjligheten att anmäla sig till någon av Rädda Barnens aktuella utbildningsdatum.

Aktuella datum Ett Fredat rum 2021

3-4 maj 2021

3-4 november 2021

Utbildningen sker digitalt och äger rum under två heldagar.

Pris
Bokning för enskild viktig vuxen: 4 850 kr exkl. moms.

 

Bokning av din plats på utbildningen Ett Fredat rum, BiFF samt Hanna och Theo görs direkt på hemsidan via aktuell bokningsknapp.

Boka din plats på utbildningen Ett Fredat rum

Välj tillfälle och boka här