Grundutbildning i TMO

Utbildning som ger viktiga vuxna kunskap om trauma och traumamedvetet bemötande av utsatta barn och unga

Viktiga vuxna kan göra skillnad för barn och unga i utsatta livssituationer. Traumamedveten omsorg vägleder viktiga vuxna i hur de kan hjälpa barn och unga att återhämta sig efter ett trauma. På vår TMO-sida kan du läsa mer om traumamedveten omsorg och de övriga utbildningarna i TMO. 

Syfte med utbildningen

Rädda Barnens grundutbildning i Traumamedveten omsorg (TMO) ger viktiga vuxna en grundläggande kunskap om trauma och hur de kan förstå och svara på utsatta barns och ungas behov på ett sätt som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier. Detta leder till en vardagsmiljö som främjar läkning och återhämtning för barn och unga med erfarenhet av svåra påfrestningar och trauma.

Ur innehållet

Utbildningen i TMO ger en teoretisk grund i traumaförståelse, såsom kunskap om hur ett barns hjärna, hälsa och utveckling påverkas av trauma. Utbildningen fokuserar även på de beteendemässiga och emotionella svårigheter som barn och unga som utsatts för trauma och svåra påfrestningar kan få. Kunskapen om TMO fördjupas och tillämpas praktiskt genom övningar, gemensamma reflektioner och gruppdiskussioner.

För vem?

Viktiga vuxna som i sin vardag möter barn och unga med erfarenhet av traumatiska upplevelser och som utsatts för olika former av svåra påfrestningar.

Hur?

Rädda Barnen kommer till arbetsplatsen och utbildar hela arbetsgrupper. Utbildningen pågår under två heldagar. Deltagare får en arbetsbok i TMO samt ett intyg efter avslutad utbildning. Dessa tillfällen kräver att antalet deltagare är minst 15 och max 35 personer.

För mindre arbetsgrupper och för dig som är viktig vuxen och möter utsatta barn och unga i din vardag, finns möjligheten att anmäla sig till någon av Rädda Barnens aktuella utbildningsdatum

Aktuella datum för Grundutbildning i TMO 2021

13-14 april 2021 FULLBOKAD

3-4 juni 2021

Utbildningarna är digitala och äger rum under två heldagar.

Dag 1 kl. 10.0016.00
Dag 2 kl. 09.0015.30

Pris

Bokning för enskild viktig vuxen: 4 850 SEK exkl. moms.

Vill du få information om andra aktuella utbildningsdatum 2021 mejla Rädda Barnens utbildningsverksamhet, infoTMO@rb.se.

Bokning av grundutbildning i TMO görs direkt på hemsidan via aktuell bokningsknapp.

Grundutbildning i TMO

Välj tillfälle och boka här