Ett Fredat rum - att arbeta med familjer i högintensiva familjerättsliga konflikter

Rädda Barnen har utvecklat tre handböcker som tillsammans utgör en grund i arbetet med att stödja både barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter.

Barn till föräldrar i familjerättsliga konflikter är en utsatt grupp i samhället. Många gånger saknas insatser att ge till familjerna. Forskning visar att många barn far väldigt illa av föräldrarnas konflikter. Rädda Barnen har därför utvecklat tre handböcker som tillsammans utgör en grund i arbetet med att stödja både barn och föräldrar.

Ur innehållet

Genomgång av teoretiska hypoteser kring hur föräldras konflikt kan påverka barns          utveckling och hälsa samt genomgång av faktorer som kan bidra till att familjer                hamnar i högintensiva konflikter. 

Utbildning i Barn i föräldrars fokus (BiFF), en föräldrautbildning för föräldrar i familjerättsliga konflikter. Föräldrautbildningens målsättningen är att inge föräldrarna hopp, synliggöra deras barns behov, samt arbeta med frågan "Vad kan du göra för att underlätta för ditt barn?" 

Utbildning i samtalsmaterialet Hanna och Theo för barn som befinner sig i  familjerättsliga konflikter. Samtalsmaterialet syftar till att barnet ska få prata och     reflektera kring olika situationer som kan uppstå när föräldrar befinner sig i konflikt med varandra efter en skilsmässa eller separation, att visa att barnet inte är ensamt om att ha föräldrar som är i konflikt med varandra, att som professionell få information om barnet behöver specialiserat stöd samt att inge barnet hopp.  

Hur?

Rädda Barnens utbildare kommer till arbetsplatsen. Utbildningen pågår under två heldagar. 

Varje deltagare får arbetsböcker i BiFF; Ett Fredat rum, Hanna och Theo samt ett intyg efter avslutad utbildning. 

Antal deltagare: Minst 15 personer max 35 personer.

Pris

62 000 SEK exklusive moms (för arbetsgrupp)

4 850 SEK exklusive moms (enskild deltagare)

För mindre arbetsgrupper och för dig som yrkesverksam, finns möjligheten att anmäla sig till någon av Rädda Barnens aktuella utbildningsdatum.

Digital utbildning, 30 nov-1 dec 
Utbildningen äger rum under två heldagar
Dag 1: Ett Fredat rum samt Hanna och Theo
Dag 2: BiFF

Pris
Bokning för enskild viktig vuxen: 4 850 kr exkl. moms

För mer information om utbildning i Ett Fredat rum, BiFF samt Hanna och Theo kan du mejla Rädda Barnens utbildningsverksamhet infoTMO@rb.se.

Bokning av Ett Fredat rum, BiFF samt Hanna och Theo görs på hemsidan via aktuell bokningsknapp.