Utbildningspaket för arbete med barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter

Rädda Barnen har utvecklat tre handböcker som tillsammans utgör en grund i arbetet med att stödja både barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter.

Barn till föräldrar i familjerättsliga konflikter är en utsatt grupp i samhället. Många gånger saknas insatser att ge till familjerna. Forskning visar att många barn far väldigt illa av föräldrarnas konflikter. Rädda Barnen har därför utvecklat tre handböcker som tillsammans utgör en grund i arbetet med att stödja både barn och föräldrar.

Ur innehållet

  • Ett fredat rum: Rädda Barnens samlade erfarenheter genom arbete med målgruppen kombinerat med den senaste forskningen.
  • BiFF – Barn i föräldrars fokus: Hur föräldragrupper kan stärka barnperspektivet hos föräldrarna och hur de kan agera för att hjälpa sina barn på ett bra sätt.
  • Hanna och Theo: Ett samtalsmaterial som hjälper professionella att ge strukturerade stödsamtal till barn som har behov av detta.

Hur?

Rädda Barnens utbildare kommer till arbetsplatsen. Utbildningen pågår under två heldagar. 

Varje deltagare får arbetsböcker i BiFF; Ett Fredat rum, Hanna och Theo samt ett intyg. 

Antal deltagare: Minst 15 personer max 35 personer.

Pris

62 000 SEK exklusive moms (för arbetsgrupp)

4 850 SEK exklusive moms (enskild deltagare)

För mindre arbetsgrupper och för dig som yrkesverksam, finns möjligheten att anmäla sig till någon av Rädda Barnens aktuella utbildningsdatum.