Gå med i någon av våra samtalsgrupper!

Duger jag som jag är? Hur ska jag göra för att inte hamna utanför? Kan jag göra någon skillnad?

I våra samtalsgrupper träffas unga tjejer och killar för att diskutera saker som är viktiga och som påverkar dem i deras vardag.

Samtalsgrupperna bygger på Barnkonventionen som bland annat säger att varje barn har samma värde och ett barn får inte diskrimineras utifrån kön, etnicitet, religion eller funktionsförmåga.

Det kan tyckas vara självklart, men i verkligheten upplever många barn och unga att den inte gäller för dem. Bland annat att tjejer och killar ofta behandlas olika.

Träffa nya människor

Fadime, som är med i en Ellen-grupp, tycker det är intressant att få träffa andra och diskutera tillsammans. 

-Det är roligt att träffas så här. Man får träffa nya människor och höra om hur andra har det i skolan.

Vad är egentligen en kränkning?

Det är inte alltid som man förstår vad som är kränkande för någon annan - det är bara den som känner sig utsatt som kan avgöra om något är kränkande. 

-Man stöter ofta på kommentarer som ”Jag menade inget illa med det där sms:et ” eller ” Lite skoj får man väl tåla!”. Men även om man inte menar att såra någon annan så spelar det ingen roll. Om en person har blivit sårad av det man har sagt, så har en kränkning skett.

Diskutera på egna villkor

En del av syftet med samtalsgrupperna är att få förståelse för andra och för varandras upplevelser.

- Man är så van vid att inte bli lyssnad på, att ingen bryr sig om vad man tycker. Ellen, allan och Coolt med Koll är ett jättebra sätt att kunna få diskutera frågor på sina egna villkor. Utan att behöva bli styrd av vad vuxna vill prata om.

Vill du veta mer eller delta?

Mejla till samtalsgrupper@rb.se