Barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter

Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling har länge arbetat med barn i familjerättsliga konflikter.

Vi kommer framöver att sprida våra kunskaper och erfarenheter om barn i familjerättsliga ut i kommunerna. Målet är att minska antalet konflikter och öka stödet till dessa barn och deras föräldrar där de bor.

Varje år är tusentals familjer med om att domstolen fattar beslut om vårdnad, boende eller umgänge för barnen. För många av barnen har konflikterna och tvisterna pågått under flera år. Barn med föräldrar i familjerättsliga konflikter behöver uppmärksammas mer än vad som görs i dagsläget.

Ett fredat rum

Boken Ett fredat rum – Att arbeta med barn och föräldrar i högintensiva familjerättsliga konflikter är en kunskapsöversikt där vi har samlat internationell och svensk forskning och kopplat det till våra erfarenheter av målgruppen.

Vi tipsar även om olika insatser. Boken vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med målgruppen.

Ladda ned foldern "Ett fredat rum" gratis här.

BiFF – Barn i Föräldrars Fokus

Rädda Barnen utbildar i BiFF – Barn i Föräldrars Fokus. BiFF är en utbildning för er som vill leda grupper för föräldrar i familjerättsliga konflikter. Vi behöver hitta fler metoder att stödja barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter. BiFF- grupper som är framtagna i samarbete med Kvinnofrid/Frizon och familjerätten i Södertälje är ett arbetssätt.

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som är intresserade av att utveckla arbetet för barn som har föräldrar i familjerättsliga konflikter.

Läs mer om utbildningen i BiFF-Barn i Föräldrars Fokus.

Hanna och Theo

Hanna och Theo är ett samtalsmaterial för barn som befinner sig i familjerättsliga konflikter.Samtalsmaterialet är tänkt att användas med barn som inte uppfyller kriterier för någon psykiatrisk diagnos, men som ändå är i behov av stödsamtal. Materialet kan vid behov användas i grupp.

Beställ samtalsmaterialet Hanna och Theo här. 

Kontakta Centrum

Om du behöver stöd eller vill veta mer om vårt arbete, kontakta oss på telefon 08-698 90 00. Fråga efter Centrum för barn och unga.