Bråk om månadspengen? Så pratar du pengar med ditt barn

En tonåring på ett köpcentrum tittar i sin plånbok.

Att som föräldrar ge blankt nej till högre månadspeng eller nya skor fungerar sällan bra. Och egentligen är det inte konstigt. För barn är det svårt att förstå pengars värde – om ingen förklarar.

Både yngre barn och tonåringar kan ha svårt att förstå varför de inte kan få nya saker eller sånt som de blir sugna på i stunden. Det mindre barnet kanske har svårt att gå förbi läckra chokladmuffins i affären, medan det äldre absolut vill ha nya märkesskor.

När det gäller små barn kan du som förälder förbereda barnet innan situationen uppstår.

– Här är det viktigt att förklara för barnet vad som är meningen med besöket innan ni går in i affären. Att nu ska ni handla, där inne finns mycket gott, men i dag ska ni köpa saker till dagens middag, säger Elisabet Nord, psykoterapeut på Rädda Barnen. 

Handlar det om behov eller önskemål?

Hon menar att sådana samtal i vardagen visar på skillnaden mellan behov och önskemål. De tydliggör vad det är som gäller och lär barnen om ekonomiska val. När det gäller äldre barn, som tonåringar, är det viktigt att utforska betydelsen och behovet i varför man vill ha en viss pryl. Vad betyder det för barnet att äga just den jackan eller göra just den aktiviteten?

– I tonåren utforskas identiteten och den kan vara kopplad till attribut som kostar mycket pengar. Därför är det viktigt att prata om behovet bakom önskemålet. Är det kopplat till en rädsla för att bli utanför? Handlar det om att inte duga? säger Elisabet Nord.

Om barnet känner sig förstått på ett djupare plan blir det lättare att föra en dialog om nödvändiga prioriteringar.

En xuxen man och en liten pojke spelar monopol.

Prata pengar i vardagen

För att lära sig handskas med pengar och förstå ekonomiska beslut behövs träning. Ett sätt att undvika pengabaserade konflikter är att helt enkelt bjuda in barnet och förklara hur du som förälder tänker kring pengar och ekonomi. Det kan börja tidigt, exempelvis genom lek.

– Små barn kan bjudas in tidigt till ett sådant prat, genom exempelvis att leka affär. De tycker att det är roligt att byta saker mot varandra och handla med påhittade pengar. Det kan vara en ingång och ett sätt att förstå var barnet befinner sig, säger Elisabet Nord.

Tänk högt om ekonomin

För lite äldre barn kan spel, som exempelvis Monopol, fånga upp ämnet. Ett annat sätt är att ta upp frågorna i vardagliga situationer och tänka högt kring ekonomiska prioriteringar. Du kanske tycker det är viktigare att köpa de dyrare, ekologiska äpplena i affären för att de som plockat frukten haft bättre arbetsförhållanden? Att berätta det kan bli en ingång till en vidare diskussion om ekonomi och samhället i stort.

– Här är det centralt att du som förälder tänker igenom vad du vill förmedla till ditt barn. Vad är viktigt för dig när det gäller pengar och ekonomi?

En vuxenhand räcker monopolpengar till en barnhand.

Månadspengen kan lära barn om pengar

Att få veckopeng eller månadspeng kan vara ett bra sätt att förstå hur pengar kan hanteras. Det ger en förståelse kring sparande, och att man ibland måste vänta och längta. Beroende på familj och barnets ålder finns skilda modeller för upplägg.

– Involvera barnet och prata om hur ni ska ha det i familjen. Vilken modell fungerar bäst hemma hos er? säger Elisabet Nord.

Hon menar att alla medvetna sätt att hantera månadspeng är bra. Enligt henne blir frågor som gäller pengar enklare om det finns en trygg bas och bra kontakt mellan förälder och barn. Har du gjort förarbetet innan tonåren är mycket redan vunnet. Då blir det lättare att undvika pengabaserade konflikter, exempelvis kring månadspengen.

– I pratet om pengar är det viktigt att ta upp skillnaden mellan behov och önskemål. Behov är det barnen behöver i form av exempelvis kläder och mat. Önskemål kan snarare handla om ett gosedjur eller ett nytt spel. Här kan man även ta upp vad månadspengen ska täcka, säger hon.

Undvik att lägga över oro på barnet

Olika familjer har skilda ekonomiska förutsättningar, och ibland förändras situationen över tid. Det kan exempelvis ske genom en separation eller andra livsförändringar. Om man som förälder är i en ekonomiskt stressad situation är det av vikt att inte lägga över oro på barnet, eftersom det då kan känna sig maktlös inför problem som det inte kan påverka.

Samtidigt är viktigt att prata med barn även när den ekonomiska situationen är svår. Försök att förklara på barnets nivå så att det är möjligt för det att förstå och ställa frågor. Enligt Elisabet Nord är det generellt viktigt hur de vuxna i familjen pratar om pengar.

– Barn lär sig genom att lyssna på oss och se hur vi hanterar och löser situationer. Ibland kan det vara bra att involvera barnet, när det inte är kopplat till någon konflikt eller oro.

Förklara att människor har olika situation

Det finns även värden i att barnen förstår att alla inte har samma ekonomiska standard. På så sätt får de ett vidare perspektiv när det gäller pengar och samhällsfrågor.

– Haka på när barnet bjuder in med egna funderingar, exempelvis kring tiggaren på gatan eller klasskompisen som inte kan följa med på utflykter som kostar pengar. Fånga situationen och ta diskussionen därifrån, säger Elisabet Nord.

Fem råd till dig som förälder:

  • Fundera igenom vad du tycker är viktigt kring pengar och ekonomi, och vad du vill förmedla till ditt barn.
  • Börja tidigt och ta diskussionen på barnets nivå, kanske i leken eller i affären. Tänk högt vid ekonomiska prioriteringar.
  • Involvera barnet i ekonomiska beslut, exempelvis kring månadspengen. Bestäm tillsammans en struktur som passar er familj.
  • Uppmuntra om barnet vill tjäna egna pengar eller spara. Det är bra träning för att förstå pengars värde.
  • Fånga situationer när barnet tar upp tankar kring människors skilda ekonomiska förhållanden och se det som en ingång till diskussion.

Så kan du bemöta barnen när de vill ha nya prylar:

  • Säg inte att du inte har råd, det är svårt för barnet att förstå och kan göra dem oroliga. Prata hellre om prioriteringar och förklara varför. ”Nu kan vi inte köpa detta för vi måste prioritera det här”.
  • Förklara skillnaden mellan behov och önskemål. Behov är saker som mat och kläder, och det går före önskemål som nya spel eller gulliga gosedjur.
  • Utforska äldre barns behov. Ibland kan de dyra skorna vara viktiga för tonåringens sociala sammanhang. Prata om detta.

Foto 1: Fizkes/Shutterstock
Foto 2 & 3: Oskar Omne

 

Stöd vårt arbete för att hjälpa barn

Stöd oss