Orostelefonen om radikalisering för dig som är förälder

Hos oss på Orostelefonen kan du som förälder få information samt stöd och hjälp i frågor som rör våldsbejakande extremism.

Vi tycker att det är viktigt att prata om svåra saker. Våldsbejakande extremism är en sådan svår sak. Därför har vi en stödtelefon och en mail där du kan kontakta oss med oro kring både ett barn eller en vuxen. Kanske handlar oron om dig själv och ditt engagemang i en grupp? Eller ditt tonårsbarn som du upplever förändrats efter att ha hamnat i ett nytt umgänge?

Vad är våldsbejakande extremism?

Orostelefonen är en stödtelefon i frågor som rör hatbudskap och radikalisering. Om du inte riktigt vet eller förstår vad våldsbejakande extremism är eller står för så är inte det konstigt. I korthet används begreppet för att beskriva rörelser, ideologier eller miljöer som är villiga till eller uppmuntrar till att använda våld för att skapa förändring i samhället.

OROSTELEFONENS ÖPPETTIDER

Du är välkommen att ringa på 020-100 200

Måndag–fredag 9:00–12:00

Vi som svarar är utbildade i samtalsstöd. Samtalen kostar inget och syns inte på telefonräkningen. Du som ringer får vara anonym. Om du har frågor är du välkommen att ringa, så berättar vi mer.

Du kan också skicka e-post till oss på orostelefonen@rb.se tänk på att din e-postadress kan avslöja ditt namn.

Vad gör Orostelefonen?

Vi på orostelefonen tror på vikten av att lyssna, försöka förstå och att våga prata om kontroversiella frågor. Att prata om våldsbejakande extremism innebär också att prata om frågor som rör rasism, hat, hot och anti-demokratiska åsikter. Vårt fokus i arbetet med våldsbejakande extremism är därför det förebyggande arbetet. Det betyder att vi vill stötta och finnas där innan en person blir en del av en rörelse som förespråkar eller uppmuntrar till våld. Men vi finns också där för de personer som önskar lämna en sådan rörelse eller om du som förälder har en anhörig eller ett barn som är medlem i en sådan rörelse.

Vad är extrema och radikala åsikter?

I de samtal vi får in till Orostelefonen har vi sett att begreppet extrema åsikter ofta förekommer när man beskriver sin oro om en närstående. Förändrade åsikter och beteenden ska tas på allvar och bemötas speciellt om de innehåller hat mot andra människor. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är okej att ha radikala och extrema åsikter. Det betyder inte att man kommer vilja förändra samhället med våld. Vi har åsiktsfrihet i samhället vilket betyder att vi får tycka och tänka vad vi vill. Speciellt när man är ung, är att vara radikal och att vilja förändra samhället en viktig del (läs med om hur man kan prata med sitt tonårsbarn om hat och extrema åsikter här).

Varför väljer man då att gå med i en våldsbejakande rörelse eller miljö?

Det finns inget enkelt svar på det utan många olika anledningar. Oftast är det flera olika orsaker som samverkar. Det kan handla om identitetssökande, utanförskap, statusjakt, spänningssökande, sociala relationer, en bristande uppväxtmiljö etc.

Är du som förälder orolig för någon i din närhet?

Till oss kan du som förälder ringa om du känner oro och prata med en av våra samtalsstödjare. Syftet är att du ska få stöd, vägledning och information. När vi säger oro så kan det vara en känsla du går runt och bär på. Din oro behöver inte vara formulerad och klar i tanken utan vi kan bolla ihop. Du är anonym när du ringer till oss och du kan ringa flera gånger. Vi som svarar är erfarna samtalsstödjare.

Vill du inte ringa? Du kan alltid mejla oss istället på orostelefonen@rb.se Om du önskar vara anonym, tänk på att din mailadress kan avslöja vad du heter.