Malta

Malta införde förbud mot allt våld mot barn år 2014. Tidigare var det endast ett brott att använda våld mot barn om det överskred ”lättare bestraffning” i samband barnuppfostran. Den nya lagen säger bland annat att alla former av fysisk bestraffning är att anse som överskridande av måttlig bestraffning och därmed ett brott mot en person. Därmed är det inte längre tillåtet att använda fysiskt barn som en del av barnuppfostran.

Någon undersökning under de senaste tio åren om hur många barn som utsatts för fysisk eller psykisk bestraffning, eller hur man ser på våld mot barn, finns inte att tillgå.

Lag infördes år 2014.
Antal barn på Malta: 78 800.

Läs mer om Malta på www.endcorporalpunishment.org