Nya Zeeland

Nya Zeeland införde 2007 en lag mot alla former av våld mot barn. 93 procent uppgav att de kände till lagen som förbjuder all form av våld och fysisk bestraffning av barn, enligt en undersökning 2013.

Opinionsundersökningar under de tre senaste decennierna visar också en kraftig nedgång för attityden att det är okej med fysisk bestraffning. 1981 tyckte 89 procent att det var okej, 2008 hade det sjunkit till 58 procent och 2013 ansåg ”bara” 40 procent att det är okej med fysisk bestraffning. De största nedgångarna kunde noteras efter lagens införande 2007, samt på 1990-talet då förbud mot fysisk bestraffning i skolan infördes.

Lag infördes år 2007.
Antal barn på Nya Zeeland: 1 097 000.

Läs mer om New Zeeland på www.endcorporalpunishment.org