Barnrättsdagarna 2023

För att förebygga hat och våldsbejakande extremism är det av vikt att barn känner sig lyssnade på och upplever att dom kan och får uttrycka sina åsikter och tankar, vilket stärks av artikel 13 i barnkonventionen.

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

Växa upp utan hat – att bemöta & förebygga radikalisering med ett barnrättsperspektiv

Under barnrättsdagarna bjuder Rädda Barnen in till en föreläsning för att stärka barn- och barnrättsperspektivet i frågor om radikalisering och våldsbejakande extremism bland viktiga vuxna. Vi tar avstamp i de samtal med och om barn och unga Rädda Barnen haft i sin Orostelefon om radikalisering sedan 2017. Men även den samlade erfarenheten av att arbeta med frågan om radikalisering ur ett barn- och barnrättsperspektiv som kulminerat i lanseringen av vår nya vägledning för viktiga vuxna; Växa upp utan hat – att prata med barn och unga om extremism. För alla barns rätt att växa upp utan hat.

Barnrättsdagarna genomförs som en fysisk konferens den 18-19 april 2023.

Barnrättsdagarna 2023

Anmäl dig här!