Oroschatten

Rädda Barnens Oroschatt om radikalisering lanseras under hösten 2023.

Oroschatten om radikalisering lanseras under hösten 2023 och vänder sig till barn, unga och viktiga vuxna så som anhöriga som önskar stöd och vägledning. 

Chatten bemannas av personer med kunskap om radikalisering ur ett barnrättsperspektiv och med utbildning i samtalsstöd. Du är alltid anonym i chatten.