Orostelefonen för dig som arbetar med barn

Är du engagerad inom civilsamhället? Kanske är du ledare i en idrottsförening eller erbjuder läxhjälp efter arbetstid? Då har du hamnat rätt. På denna sida kan du som engagerad i civilsamhället läsa om Orostelefonen, det arbete vi gör i frågan om hat, extrema åsikter och våldsbejakande extremism och på vilket sätt du kan få hjälp och stöd av oss.

Vi har bland annat en stödtelefon som du kan ringa till om du känner oro för någon du möter i ditt ideella engagemang. Det kan handla om oro för en person som berättat om ett engagemang i en ny grupp som du tycker låter obehagligt. Eller kanske möter du någon som pratar om hat och våld? Ring oss så kan vi prata om det tillsammans, du är anonym.

 

OROSTELEFONENS ÖPPETTIDER

Du är välkommen att ringa på 020-100 200.

Orostelefonens öppettider: Helgfria vardagar 9:00–12:00. OBS! 6, 7 och 23 juni har Orostelefonen stängt.

Vi som svarar är utbildade i samtalsstöd. Samtalen kostar inget och syns inte på telefonräkningen. Du som ringer får vara anonym. Om du har frågor är du välkommen att ringa, så berättar vi mer.

Du kan också skicka e-post till oss på orostelefonen@rb.se - tänk på att din e-postadress kan avslöja ditt namn.

Vad är våldsbejakande extremism?

Orostelefonen är en stödtelefon i frågor som rör hatbudskap och radikalisering. Om du inte riktigt vet eller förstår vad våldsbejakande extremism är eller står för så är inte det konstigt. I korthet används begreppet för att beskriva rörelser, ideologier eller miljöer som är villiga till eller uppmuntrar till att använda våld för att skapa förändring i samhället.

Vad gör Orostelefonen?

Vi på orostelefonen tror på vikten av att lyssna, försöka förstå och att våga prata om kontroversiella frågor. Att prata om våldsbejakande extremism innebär också att prata om frågor som rör rasism, hat, hot och anti-demokratiska åsikter. Vårt fokus i arbetet med våldsbejakande extremism är därför det förebyggande arbetet. Det betyder att vi vill stötta och finnas där innan en person blir en del av en rörelse som förespråkar eller uppmuntrar till våld. Men vi finns också där för de personer som önskar lämna en sådan rörelse eller kanske tvekar kring sitt engagemang.

Vad är extrema och radikala åsikter?

I de samtal vi får in till Orostelefonen har vi sett att begreppet extrema åsikter ofta förekommer när man beskriver sin oro om en närstående. Förändrade åsikter och beteenden ska tas på allvar och bemötas speciellt om de innehåller hat mot andra människor. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är okej att ha radikala och extrema åsikter. Det betyder inte att man kommer vilja förändra samhället med våld. Vi har åsiktsfrihet i samhället vilket betyder att vi får tycka och tänka vad vi vill. Speciellt när man är ung, är att vara radikal och att vilja förändra samhället en viktig del.

Varför väljer man då att gå med i en våldsbejakande rörelse eller miljö?

Det finns inget enkelt svar på det utan många olika anledningar. Oftast är det flera olika orsaker som samverkar. Det kan handla om identitetssökande, utanförskap, statusjakt, spänningssökande, sociala relationer, en bristande uppväxtmiljö etc.

Är du orolig för någon som du möter i ditt ideella uppdrag?

Ring och prata med en av våra samtalsstödjare. Syftet är att du ska få stöd, vägledning och information. Du kan ringa till oss om oro för både barn och vuxna. När vi säger oro så kan det vara en känsla du går runt och bär på. Din oro behöver inte vara formulerad och klar i tanken utan vi kan bolla ihop. Du är anonym när du ringer till oss och du kan ringa flera gånger. Vi som svarar är erfarna samtalsstödjare.

Vill du inte ringa? Du kan alltid mejla oss istället på orostelefonen@rb.se Om du önskar vara anonym, tänk på att din mailadress kan avslöja vad du heter.