Skydda barn på flykt och försvara asylrätten

man som kramar ett barn

Mitt under brinnande coronapandemi arbetar Sverige fram ny lagstiftning som riskerar att kraftigt försämra rättigheterna för barn på flykt. Därför säger Rädda Barnen ifrån.

Allt fler barn flyr krig och konflikter. Situationen i konfliktzoner, flyktingläger och vid EU:s yttre gräns är fruktansvärd. Barn fråntas sina mänskliga rättigheter och far illa. 

Det är nu barnens rätt till skydd i Sverige avgörs

Coronapandemin överskuggar just nu vår vardag. Samtidigt, under radarn, arbetar Sverige fram en ny migrationslagstiftning som riskerar att kraftigt att försämra rättigheterna för barn som sökt skydd i Sverige. Om vi inte agerar nu kommer barn som rotat sig i Sverige och svårt sjuka barn att utvisas i ännu större utsträckning. Fler familjer kommer tvingas leva splittrade i många år. 

Det är nu barns rätt till skydd i Sverige avgörs. Det är nu vi har chansen att visa politikerna att vi inte accepterar att barns rättigheter sätts på undantag.

Rädda Barnen dokumentär: Familjerna som splittras - om den nya migrationspolitiken

De flydde krig och diktatur och kom till Sverige. I fem år har de kämpat för att få återförenas med sina barn som är kvar i hemlandet. Nu börjar tiden rinna ut.

Lyssna på Rädda Barnen dokumentär på Spotify

Lyssna på Rädda Barnen dokumentär på Itunes

Lyssna på Rädda Barnen dokumentär på Acast

Lär mer om Familjerna som splittras

Kräv att barn som flytt till Sverige får skydd

Skriv på uppropet!

Skriv under vårt upprop för att visa att vi är många som kräver att:

  • Sverige skyddar barn på flykt och försvarar asylrätten
  • Barn som har rotat sig i Sverige och barn som är svårt sjuka får stanna
  • Barnfamiljer ska kunna återförenas och leva i Sverige

Vi är många – 58 procent av svenska folket vill att svårt sjuka barn ska få stanna i Sverige, 62 procent vill att barn ska få återförenas med sin familj i Sverige och 74 procent vill att barn som rotat sig och pratar språket ska få möjlighet att stanna (Novus aug 2020). Så om du håller med är du långt ifrån ensam.

Rädda Barnen kräver att:

  •  Sverige tar fram en migrationslagstiftning som tydligt står upp för asylrätten och skyddar barn på flykt. Barn måste få permanenta lösningar för långsiktig trygghet och skydd.
  • Sverige har en humanitär grund för uppehållstillstånd som tydligt respekterar barnets bästa. Därför bör Sverige ta bort den begränsning som infördes med den tillfälliga lagen 2016 och återgå till att barn ska kunna få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter.
  • Rätten till familjeåterförening säkerställs, både för flyktingar och för alternativt skyddsbehövande. Sverige ska inte tillämpa försörjningskrav som i praktiken omöjliggör familjeåterförening.

Vad blir konsekvenserna om Rädda Barnens krav inte går igenom:

  • Svårt sjuka barn riskerar att utvisas i ännu större utsträckning.
  • Familjeåterförening riskerar att sättas på undantag - det blir mycket svårt för de flesta familjer att återförenas i Sverige.
  • Barn som rotat sig i Sverige och pratar svenska riskerar att utvisas allt oftare.

Läs mer om konsekvenserna för barn om Rädda Barnens krav inte går igenom