Annonsmaterial

Här finns annonsmaterial pluggannosering i dagspress och magasin för nedladdning.

Pluggannonser Rädda Barnen för print

Här kan du ladda ned pluggannonser för dagspress (PDF)

105 x 112 mm
105 x 152 mm
105 x 73 mm
215 x 152 mm