Skänk din aktieutdelning till Rädda Barnen

Gör något bra med din aktieutdelning, stöd barn i utsatthet i Sverige och världen. Som privatperson eller ägare av fåmansbolag kan du skänka din aktieutdelning till Rädda Barnen - och slippa betala kapitalskatt på utdelningen.

Alla privatpersoner och ägare av fåmansbolag kan skattefritt skänka sina aktieutdelningar till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål, som Rädda Barnen. En tusenlapp som skulle gett aktieägaren 700 kronor efter skatt, blir 1000 kronor för organisationen.

För att slippa skatten måste utdelningen doneras innan aktieägaren får utdelningen i sin hand.

Så här fungerar det:

 1. Skriv ut blanketten Anmälan om Rättighetshavare.
 2. Fyll i blanketten, gör Rädda Barnen till mottagare (”rättighetshavare”) och bestäm vilken/vilka aktieutdelningar du ska donera och hur mycket.
 3. Kontakta din bank eller fondkommissionär och se till att blanketten hanteras senast en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget.

Tänk på:

Blanketter för att föra över rättigheten till aktieutdelning finns även hos din bank eller det institut där du har VP-konto eller depå.

 • Har du VP-konto kan du ladda ner och fylla i blanketten Anmälan om Rättighetshavare (se ovan) och sedan ge till din bank.
 • Har du en depå hos din bank kan du fråga banken hur du enklast gör.
 • Om du är kund hos Avanza kan du logga in på deras hemsida och välja direkt att ge din utdelning till Rädda Barnen.
 • Du kan bara skänka bort kontant utdelning från börsnoterade företag.
 • Kontakta din bank, kapitalförvaltare eller besök bolagens hemsidor för att se när bolagsstämman hålls.
 • Spara kvittot. Det ska bifogas deklarationen påföljande år för att du ska slippa skatt.

Vad sker när?

Januari – februari
Börsbolagen offentliggör vad de planerar att ge i utdelning.

Mars
Dags att ändra mottagare av din utdelning. Använd blanketten Anmälan om Rättighetshavare (ladda ned den ovan). Det tar ca fem bankdagar att registrera oss som mottagare av din utdelning.

April – maj
Bolagsstämman fattar beslut om utdelning. Alla som äger aktier på bolagsstämmodagen får utdelning.

Omkring sex dagar efter bolagsstämman betalas utdelningen ut via VPC. Om dina aktier finns på ett VP-konto får vi besked från VPC att du har skänkt en gåva. Om aktierna finns i en depå är det däremot inte säkert. Fråga din bank om du är osäker. Här kan du se när börsnoterade bolag har stämma.

Om du är kund hos Avanza kan du logga in på deras hemsida och välja att ge din utdelning till Rädda Barnen direkt via nätet. Du kan besöka Avanzas hemsida för att ta reda på när bolagsstämmorna hålls.

Aktieutdelning från fåmansbolag

Ett fåmansbolag är ett bolag där fyra personer eller färre äger mer än 50 procent av bolaget. Som privatperson bosatt i Sverige och ägare av fåmansbolag har du rätt att skänka hela eller delar av utdelningen från fåmansbolaget till välgörenhet – skattefritt!

Så här går det till:

 1. Bolagets styrelse måste före stämman upprätta ett aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger
 2. Efter stämman men innan utbetalning sker ska du överlåta utdelningskupongen till Rädda Barnen. Detta gör du genom att upprätta ett gåvobrev och även informera bolaget om överlåtelsen. Kontakta din bank för att få hjälp med att upprätta ett gåvobrev

För ytterligare frågor rekommenderar vi att du tar kontakt med din bank, revisor eller en jurist.

Kontakta oss

För mer information om hur man skänker sin aktieutdelning till Rädda Barnen, mejla eller ring oss. Rädda Barnens organisationsnummer är 802002-8638.

Till toppen

Din aktieutdelning kan hjälpa rohingyernas barn

Hundratusentals barn har flytt från våldet i Burma till Cox Bazaa'r i Bangladesh. Flyktinglägret är överfullt och en osäker plats för barn. Nu gör vi allt vi kan för att hjälpa och skydda dem på våra trygga barnvänliga platser.

Så används pengarna

90 % av våra intäkter används till direkta insatser för barn och 10 % används till nödvändig administration, kvalitetskontroll och insamling.

Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så effektivt och ansvarsfullt som möjligt.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners