Låt din sista vilja Rädda Barns Liv

Genom att skriva in Rädda Barnen i ditt testamente kan din sista vilja ge många barn en trygg uppväxt och en ljus framtid. Ingen gåva är för stor eller för liten, alla bidrag är viktiga i vårt arbete för barnen.

Allt fler väljer att testamentera sina tillgångar till välgörande ändamål. En testamentsgåva till Rädda Barnen är en fin omtanke som betyder mycket och gör stor skillnad för barn i behov av stöd och hjälp.

Hur används testamentsgåvan?

Rädda Barnens arbete tar sikte på de allra mest utsatta barnen och vi tänker också långsiktigt för att åstadkomma bestående förbättringar för barn och barns rättigheter i Sverige och i världen.
Vi uppskattar högt förtroendet att föra någons sista vilja vidare och ser till att gåvan används på allra bästa sätt där behovet är som störst. Vi gör det med stor ödmjukhet och tacksamhet i vetskapen om att det kommer att ge många barn en bättre morgondag.

Vad kan jag testamentera?

Du kan testamentera hela eller delar av dina tillgångar, ett bestämt penningbelopp, värdepapper eller lösöre t ex smycken eller en tavla som vi kan omsätta och använda i vår verksamhet, det bestämmer du förstås själv. Ingen gåva är för stor eller för liten, alla bidrag är viktiga i arbetet för barnen.

Hur gör jag för att testamentera till Rädda Barnen?

Vill du veta mer om att testamentera till Rädda Barnen är du varmt välkommen att kontakta Katarina Spetz på 08 968 91 19, katarina.spetz@rb.se. Du kan också beställa vår informationsfolder hos kundservice på 08 698 90 20, kundservice@rb.se eller ladda ner den här.

Till toppen

Så används pengarna

90 % av våra intäkter används till direkta insatser för barn och 10 % används till nödvändig administration, kvalitetskontroll och insamling.

Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att dina pengar används så effektivt och ansvarsfullt som möjligt.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners