5 miljoner barn i Jemen riskerar att drabbas av en svältkatastrof

I Jemen, pågår sedan länge världens största humanitära kris. För barnen är det en ständig mardröm av återkommande flygattacker, skräck, hunger, törst och nöd. Vi finns på plats men mer hjälp behövs!

Bristen på mat är skriande, 5 miljoner barn riskerar att drabbas av en akut svältkatastrof. 22,2 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp utifrån.  Mer än hälften av alla barn och familjer saknar tillgång till rent vatten.

Var med och hjälp barn varje dag året runt!

Bli månadsgivare

Risken för en svältkatastrof är överhängande

Sedan 2015 har vi nått cirka 3 miljoner människor, varav 1,5 miljoner barn, med olika insatser. Men den här långa och omfattande krisen drabbar barnen fruktansvärt hårt och behoven är enorma. Risken för en total svältkatastrof är överhängande därför att konflikten nått fram till Hodeidah; hamnstaden som hittills varit en livlina in i landet för förnödenheter.

Vi arbetar intensivt för att förebygga de värsta effekterna av den här utvecklingen. Vårt team på plats är redo att undsätta ytterligare barn och familjer på flykt inom landet. Vi placerar ut förråd med mediciner och förnödenheter och står i daglig kontakt med FN för att kunna agera snabbt om situationen förvärras.

Tillsammans kan vi rädda barns liv i Jemen

Men, redan nu kämpar miljoner barn för att överleva till imorgon! 200 kr räcker till exempel för att förse en familj rent vatten under två veckor. Tillsammans kan vi rädda hundratusentals barn till livet om vi hjälps åt!

Tio månader gamla Amara från norra Jemen får behandling för akut undernäring på en sjukvårdsmottagning som vi stödjer.

Det här gör vi för att hjälpa barnen i Jemen

Vi har omfattande insatser i Jemen och gör allt vi kan för att rädda liv och förbättra för barnen. Hitills har vi nått 1,5 miljoner barn med våra insatser. Här är några exempel på hur vi arbetar:

Matförsörjning

8,4 miljoner barn och familjer saknar mat för dagen och riskerar att drabbas av svält. Vi delar ut förnödenheter och kuponger för inköp av mat.

Rent vatten och sanitet

Drygt 16 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten vilket lett till att vattenburna sjukdomar spridits. Vi återuppbygger förstörd infrastruktur för vatten och sanitet, delar ut hygienartiklar och informerar om hur sjukdomar kan förebyggas.

Trygghet och skydd

Tusentals barn riskerar att förlora sina liv i de dagliga flygattackerna. Vi driver barnvänliga platser dit barnen kan komma för att leka och få stöd och skydd av trygga vuxna.

Fortsatt utbildning

Miljontals barn har förlorat sin plats i skolan. Vi utbildar lärare och driver tillfälliga skolor så att barn som tvingats bort från skolan kan få ta igen förlorad undervisning.

Akut sjukvård

16,4 miljoner barn och familjer saknar tillgång till hälso- och sjukvård. Vi stöttar sjukvårdsmottagningar och driver kolerabehandlingsenheter i nio provinser. Vi har också mobila näringsteam som undersöker och behandlar svårt undernärda barn.

Var med och hjälp barn varje dag året runt!

Bli månadsgivare