Miljoner barn kan tvingas på flykt på grund av klimatkrisen

Miljontals människor kan tvingas lämna sina hem när torkan breder ut sig, vattennivåer höjs eller en naturkatastrof slår till. Och barnen är de som drabbas allra hårdast av klimatkrisen.

I takt med den globala uppvärmningen har extrema väderfenomen blivit allt vanligare och vädret mer outsägbart. Under de senaste 20 åren har antalet naturkatastroferna i världen fördubblats. 

Barnen drabbas hårdast

När en naturkatastrof som en tyfon slår till blir förödelsen ofta massiv, och barn och andra svaga grupper är mest utsatta. Sannolikheten att ett barn eller kvinna dör vid en naturkatastrof är 14 gånger högre jämfört med en man. Vid en naturkatastrof eller i kaoset som följer riskerar också barn att komma bort från sina familjer och inte sällan slås deras välbekanta värld i spillror när skola, lekplats och hem förstörs.

Var med oss varje dag och hjälp barn i katastrofer!

Bli månadsgivare

Miljoner barn riskerar att bli klimatflyktingar

Barn drabbas lättare av sjukdomar i katastrofens spår och har svårare att få tag på mat vilket ökar risken för undernäring. Antalet barn som bor i utsatta områden är svindlande – 530 miljoner barn beräknas bo i översvämningsområden, 160 miljoner där det råder allvarlig torka och 115 miljoner där risken för tropiska cykloner är stor.

Det här gör vi i klimatutsatta områden

  • AKUT HJÄLP. Vi tyfoner, översvämningar och jordbävningar rycker vi ut och räddar liv och bygger upp förstörd infrastruktur.
  • SKYDDAR BARN: Vi lär barn hur de kan förbereda sig ifall en katastrof sker. Genom att lära barn hur de kan agera vid en naturkatastrof kan vi rädda liv och förhindra att barn skadas.
  • FÖRBEREDER SAMHÄLLEN: Vi arbetar förebyggande med hela samhällen och myndigheter, bland annat genom att sätta upp system för att varna människor i förväg när en katastrof är på väg, skapa evakueringsplaner eller utveckla grödor som klarar översvämningar.

Tiotals miljoner riskerar att tvingas på klimatrelaterad flykt bara i Bangladesh

Långsammare förändringar som att vattennivåer sakta höjs, uteblivna regn och att torka breder ut sig är andra konsekvenser av den globala uppvärmningen. Klimatkrisen drabbar redan svaga och fattiga samhällen hårdast.

Bangladesh i Sydasien står endast för 0,3 procent av utsläppen som driver klimatförändringarna, men är ett av länderna där effekterna är som allra tydligast. Omfattande flodbankserosion tvingar varje år tusentals människor att flytta när deras  hem förstörs och försörjningsmöjligheter försvinner. Många har inget annat val än att flytta in till städernas slumområden och försöka överleva där.

Om klimatfkrisen fortsätter eller accelererar i en allt snabbare takt, beräknas flera tiotals miljoner människor att tvingas lämna sina hem i Bangladesh. De blir klimatmigranter, eller klimatflyktingar som de också kallas.

Klimatkrisen driver krig och konflikt

Klimatförändringar har också kommit att ses som en bidragande orsak till krig och konflikt. 2017 antog FN:s säkerhetsråd en resolution där klimatförändringar anges som en orsak till konflikt, i samband med instabiliteten i området kring Lake Chad i västra Afrika där torka, brist på vatten och livsmedel driver på konflikter i området mellan väpnade grupper.