Så ser situationen ut för klimatflyktingar 2020

Barn hämtar vatten

Miljoner människor lämnar varje år sina hem på grund av klimatrelaterade orsaker som torka och översvämningar. Klimatförändringarna får stora konsekvenser för barnen. Din hjälp räddar barns liv!

Konsekvenserna för klimatflyktingar

I länderna i Afrikas horn har svår torka och uteblivna regn under flera år orsakat extrem matbrist. Rregnerioderna blir allt kortare och torrperioderna längre. I vissa områden har det inte regnat på över ett år och situationen blir allt mer desperat.

Familjer förlorar sin boskap, sina skördar och sin försörjning. De kan inte ge sina barn mat för dagen och tvingas fly från sina hem och sönderbrända landskap. Över 14 miljoner människor är redan drabbade av matbrist på grund av den svåra torkan.

Läs mer om hur torka hotar barns liv i östra Afrika

Var med och hjälp barn varje dag året runt!

Bli månadsgivare

Vad är klimatflyktingar?

Begreppet ”klimatflyktingar” är omtvistat eftersom en flykting är en person som omfattas av flyktingkonventionen. Att lämna sitt hem på grund av klimatrelaterade orsaker som torka, översvämning finns inte med i konventionen vilket gör att de inte har samma rättigheter som en person som flyr från konflikt. Samtidigt ser Rädda Barnen att klimatdriven migration är ett fenomen som kommer att öka på flera platser i världen.

Vi finns på plats för barnen som drabbas 

Vi finns på plats i de länder som regelbundet drabbas av naturkatastrofer, bland annat Bangladesh, Filippinerna, Somalia, Etiopien och Kenya. När naturkatastrofer slår till är vi snabbt på plats och ger livräddande sjukvård, skyddar ensamma barn, återförenar familjer och sätter upp tillfälliga skolor. Vi arbetar också förebyggande för att barnen och deras familjer ska vara så förberedda som möjligt om det sker en naturkatastrof. 

Vårt arbete innan en naturkatastrof: 

  • FÖRBEREDER BARNEN: Vi lär barn hur de kan förbereda sig ifall en katastrof sker. Genom att lära barn hur de kan agera vid en naturkatastrof kan vi rädda liv och förhindra att barn skadas.
  • FÖRBEREDER SAMHÄLLEN: Vi arbetar förebyggande med hela samhällen och myndigheter, bland annat genom att sätta upp system för att varna människor i förväg när en katastrof är på väg, skapa evakueringsplaner eller utveckla grödor som klarar översvämningar.

Vårt arbete efter en naturkatastrof: 

  • AKUT HJÄLP: Vi ser till att barn och deras familjer får tak över huvudet, rent vatten, mediciner, sjukvård, filtar och varma kläder.
  • MAT OCH NÄRING: Vi delar ut akuta matransoner till de barnfamiljer som behöver det mest. Akut undernärda barn får behandling.
  • TRYGGHET: Våra barnvänliga platser är inte bara en trygg plats att lära och leka på, här kan barn få livsviktigt psykosocialt stöd för att kunna hantera sina traumatiska  upplevelser. Vi ger särskilt stöd till ensamma barn, återförenar splittrade familjer och  hittar tillfälliga trygga fosterfamiljer.
  • TILLFÄLLIGA SKOLOR: Vi hjälper till att bygga upp förstörda skolor. Vi delar ut skolväskor och skolmaterial för att barnen ska kunna fortsätta sin utbildning. 

Podd om hur klimatförändringar påverkar barnen

Säsong två av Rädda Barnen Dokumentär handlar om klimatkrisen och konsekvenserna för barn. I podden hörs de drabbades egna berättelser och klimatexperter berättar om vägen framåt.

Lyssna på poddavsnitten