Användarvillor för sms-present

  1. Att använda tjänsten innebär att du skickar en sms-hälsning och samtidigt ger bort en sms-present.

  2. Som användare av tjänsten ansvarar du för hälsningens innehåll och utformning. Du har inte rätt att göra intrång i upphovsrätt eller varumärke. Du är också ansvarig för att det du skickar inte strider mot lag eller förordning som till exempel marknadsföringslagen eller personuppgiftslagen. Ditt material får inte heller väcka förargelse, innehålla pornografi, våld eller hets mot folkgrupp.

  3. Rädda Barnen tar inget ansvar för hur hälsningar utformas. Ord som strider mot Rädda Barnens grundvärderingar kan dock komma att plockas bort.

  4. Ditt material får inte medföra skada eller olägenhet för Rädda Barnen.

  5. Rädda Barnen kontrollerar inte att angivet mobilnummer är riktigt.

  6. Tjänsten fungerar enbart för distribution i Sverige.

  7. Tjänsten är responsiv och fungerar på de flesta typer av smartphones och surfplattor. Dock kan Rädda Barnen tyvärr inte garantera att tjänsten fungerar på alla modeller.

  8. Rädda Barnen ansvarar inte för eventuellt tekniska avbrott hos tredjepart som medför att leverans av sms och present inte kan genomföras.