Genom lek och psykologiskt stöd får barn tillbaka tron på sin förmåga

I flyktinglägret Za'atari och runt om i Jordanien driver Rädda Barnen flera aktivitetsprogram för syriska barn som behöver bearbeta hemska upplevelser. Syftet är att skydda barnen, stärka dem psykiskt och öka deras självkänsla. Sedan kriget i Syrien startade har vi nått 1,2 miljoner barn i Jordanien med psykosocialt stöd. En av dem är 13-åriga Hassan.

Hassan är 13 år och på flykt från våld och krig i Ghouta i Syrien. Sedan 2,5 år tillbaka bor han med sina syskon och sina föräldrar i flyktinglägret Za'atari, i Jordanien.

– När vi först kom hit var allt väldigt annorlunda mot vad jag väntade mig, berättar Hassan. Vi var främlingar och jag kände inte någon. I början hjälpte jag till med att bära ut leveranser till de som bodde här för att tjäna lite pengar. Nu lär jag mig saker för att kunna få en bra framtid och jag vill bli agronom när jag blir stor.

Hassan går i skolan i lägret och deltar i flera av Rädda Barnens aktiviteter på våra barnvänliga platser. Vi har flera inriktningar för att möta barnens olika behov.

I leken finns möjlighet till läkande

Vårt kreativa program HEART, som står för Healing and Education through Arts, hjälper barn att bearbeta våld och andra traumatiska upplevelser de varit med om. Genom att måla, sjunga, dansa, spela musik och teater och berätta historier får barnen möjlighet att dela sina känslor och minnen tillsammans med trygga vuxna. Det gör att de kan börja läka psykiskt, stärka sitt självförtroende och samspela bättre med andra barn och vuxna. Vår personal är också utbildad för att identifiera vilka barn som kan behöva extra stöd, så att vi kan se till att de får hjälp och behandling hos psykolog.

Tryggare barn

Gruppaktiviteten Safe You, Safe Me, har som mål att öka barnens trygghet. Vid mötena får barnen lära sig om vilka rättigheter de har och hur de kan skydda sig själva och andra från att bli utsatta för olika typer av våld och övergrepp. Aktiviteterna är anpassat för flickor och pojkar mellan 7 och 17 år men äldre ungdomar och vuxna kan också ha nytta av det.

Lär sig hantera problem och ta ansvar

Vi har också gruppaktiviteter som fokuserar på att träna barnens personliga och sociala förmågor. Vi kallar det Life Skills och syftet är att göra det lättare för barnen att hantera den svåra situation de lever nu, i så att de i framtiden kan leva ett bra liv. Barnen får öva på att lösa problem, fatta beslut, arbeta tillsammans, kommunicera och tänka kreativt – färdigheter som stärker deras förmåga att lära sig nya saker, ta ansvar och respektera varandra.

Tack för att du är med

Vi är på plats i krisområden över hela världen för att hjälpa barn som drabbas av vuxnas krig och konflikter. Tack vare alla er som bidrar med pengar och engagemang kan vi ge miljontals barn psykosocialt stöd och en bättre framtid. Är du inte redan månadsgivare kan du snabbt och enkelt bli det här.