6 år av konflikt - de osynliga såren

Syrien

Efter sex långa år präglade av inbördeskrigets fasor, är krigets fysiska effekter påtagliga i Syrien. Människor har dödats, skadats, och många städer är raserade. Vad som inte är lika uppenbart är de inre psykologiska sår som många människor framförallt barnen, har drabbats av. I den största studien i sitt slag under konflikten har Rädda Barnen undersökt hur barnen i landet mår.

Resultaten är skrämmande läsning, den psykiska stressen för barnen av att leva mitt i en konflikt har orsakat kraftigt ökad frekvens av talsvårigheter, aggressioner, och missbruk hos barn. Många barn uppvisar självskadebeteenden och det finns också en ökad förekomst av självmordsförsök. Inbördeskriget riskerar att skapa en generation av traumatiserade barn.

Rapporten "Invisible Wounds" är baserad på den största och mest omfattande studien hittills av psykisk ohälsa sedan konflikten startade, och kunde genomföras trots den mycket riskfyllda situationen i landet. Totalt omfattar studien intervjuer med 458 barn, unga och vuxna i 7 av Syriens 14 provinser.

Av rapporten framgår att kriget i Syrien har berövat många barn deras barndom. I intervjuer och fokusgrupper uppgav 78 % av de tillfrågade att de större delen av tiden kände ångest eller stor oro. Zeinab, en 12-åring som intervjuades i ett flyktingläger i nordöstra Syrien berättade:

"När kriget kom glömde alla barnen bort allt de lärt sig, och nu vet vi inget annat än krig"

Omkring hälften av barnen i Syrien uppger att de inte känner sig säkra när de är i skolan eller leker utomhus. Även barnens föräldrar och andra vuxna är svårt drabbade av kriget och kan många gånger inte ge det stöd som barnen skulle behöva. Vart fjärde barn i undersökningen berättar att de sällan eller aldrig har någonstans att gå, eller någon att prata med, när de känner rädsla. En majoritet av föräldrarna uppger att deras barn i ökad utsträckning lider av sängvätning och inkontinens.

Resultaten indikerar att det är frågan om miljoner barn som är i behov av professionellt stöd om inte de traumatiska erfarenheterna ska prägla hela deras fortsatta liv. Men för att kunna erbjuda hjälp och stöd till alla behöver vi först och främst få till ett slut på konflikten.