Barn som misshandlasRapporter

För dig som jobbar med barn eller vill veta mer om hur man kan förhindra barnmisshandel och skydda de barn som utsätts.

Våldsbrott mot barn måste utredas snabbare

Våldsutsatta barn drabbas när polis och åklagares förundersökningar drar ut på tiden. Den senaste tidens positiva utveckling mot kortare handläggningstider verkar ha vänt. De redan utsatta barnen får vänta.


Att upptäcka våld mot barn – om rutinfrågor inom elevhälsan

Våldsutsatta barn måste få bättre stöd och hjälp än de får idag. Rädda Barnens rapport tittar på skolan och elevhälsans förutsättningar att upptäcka barn som far illa genom att ställa frågor till alla barn om våld inom familjen.


Detta borde alla veta om barnmisshandel

Allt du behöver veta om att rapportera övergrepp mot barn.


När man misstänker att ett barn far illa

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten.


Våldsutsatta barn inom hälso- och sjukvården

Kraven Rädda Barnen riktar mot hälso- och sjukvården på bemötande av våldsutsatta barn är uppfyllda i några landsting – men inte i alla.


Inuti ett barnahus

Rädda Barnens granskning av Barnahusen i Sverige.


Till toppen

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners