Våld mot barnFrågor på stan

Varför slår en del vuxna barn? Händer det ens i Sverige? Vad beror det på? Vi gav oss ut på stan och frågade vad folk tycker och tänker om våld mot barn.

Helena, 31, Servitris, Älvsjö

Varför slår vuxna barn?'

- Många i den äldre generationen växte upp med våld själva och vet inget annat. Man slår för att uppfostra. Jag fick stryk när jag var liten, örfilar och så drog de i nackhåret, det var inga konstigheter. Mina föräldrar är från Finland.

Varför tror du att så få fall av våld mot barn anmäls?
- För att man inte förstår att det är våld. Om det är värre fall handlar det om rädsla, man vågar inte berätta och det är svårt att kommunicera på annat sätt.

Vet du vad om du är orolig för ett barn?
- Ja, jag ska prata med barnet. Om det behövs ska jag anmäla till polisen och kontakta Socialtjänsten.

Har du gjort det någon gång?
- Ja, det har jag gjort, för några år sedan, jag gick till Socialtjänsten.

Vad hände med barnet, fick det hjälp?
- Det är svårt att svara på, om barnet blev hjälpt. Men fallet finns "i systemet" nu eller vad man säger.

Här kan du testa dina egna kunskaper!

Ulla, 80 år, pensionerad distriktssköterska, Sundbyberg


Varför slår vuxna?
- På grund av dåligt humör och stress. Vuxna är stressade och då sker det utan tanke.

Är det någonsin okej att uppfostra med slag?
- Nej! Aldrig.

Varför tror du att mörkertalet är så stort – att så liten del av alla fall anmäls?
- För att barn inte törs berätta, för att de känner sig hotade av den som slagit.

Vet du vad du ska göra om du misstänker att ett barn far illa?
- Ja, jag har ju arbetat med barn i många år. Det handlar om samtal och misstänker jag våld ska jag ringa polisen så att flickan eller pojken kan få hjälp. Man ska alltid anmäla våld.

Vi fick ju en lag som förbjöd våld 1979, minns du när den kom?
- Ja, absolut, visst gör jag det!

Var det en skillnad i hur man såg på våld mot barn då du växte upp?
- Ja, det var ju den uppfostringsmetoden man använde då. Nu samtalar man istället.

Vad tycker du om barnuppfostring nuförtiden?
- Jag tycker det är för mycket curlande, det saknas klara regler. Regler är en trygghet för barnen. När mina barnbarn är hos mig har jag tydligare regler och det är aldrig ett problem.

Tiblet, 46, Barnskötare, Tensta (ej på bild)


Varför tror du att vuxna slår barn?
- För att mammor och pappor är stressade och trötta. När barnen inte lyssnar slår de på grund av stressen.

Varför tror du att så få fall av våld mot barn anmäls?
- För att barnen är rädda för föräldrarna. Den rädslan förstör. Jag säger till mina barn att jag vill vara deras kompis. Jag är öppen med barnen och pratar med dem istället. Vi kan vara stränga men måste prata med barnen.

Vet du hur du kan hjälpa ett barn som du är orolig för?
- Ja, jag kan prata med barnen på deras nivå. Misstänker jag något allvarligt går jag vidare med det.

Till toppen

Vad vet du om våld mot barn? Testa dina kunskaper

När fick Sverige – som första land i världen - den lag som förbjuder våld mot barn?Sinam, 25, Flemingsberg

Varför slår vuxna barn?
- För att de inte står still, för att vuxna blir irriterade. Jag är själv uppvuxen och uppfostrad i Turkiet och där händer det hela tiden.

Varför tror du att så liten del av de barn som utsätts inte berättar om det?
- För att de är rädda för sina föräldrar.

Hur kan man uppfostra barn utan våld?
- Man kan prata med barnen istället.

Vet du vad du ska göra om du är orolig för att ett barn utsätts hemma?
- Nej, inte till 100 %. Men jag har nog inte varit så orolig.

Gunvor, 68, och Ingmar, 74, pensionerade gymnasielärare, Kvarnholmen, Nacka

Varför tror ni att vuxna slår barn?
Gunvor: För att barn är olika och vuxna inte vet hur de ska hantera det
Ingmar: För att en del vuxna tror att det är ett sätt som kan uppfostra barn på.

Varför tror ni att så liten del av alla fall anmäls?
Gunvor: För att det sker inom hemmets väggar

Vet ni vad ni ska göra vid oro för att ett barn utsätts för våld?
Båda: Ja, kontakta Socialtjänsten.
Gunvor: Vi har båda jobbat inom skolan och träffat många barn, men aldrig varit oroliga för att någon utsatts hemma.
Ingmar: Jag har inte heller varit orolig, kanske är de mer vanligt bland de yngre barnen, som inte vi träffade.

Hanna, 20 år, Jönköping

Varför tror du att en del vuxna slår barn?
- För att barnen inte lyssnar och lyder dem. Man vet nog om att det är fel, men vill inte inse att man själv gör det.

Varför tror du att få av de barn som utsätts berättar för annan vuxen?
- För att de är rädda för föräldrarna och för att göra det mycket värre.

Vet du hur du skulle göra om du är orolig för att någon annan utsatts?
- Man ska prata med personen och säga att man finns där.

Har du varit orolig för att någon annan utsatts för våld?
- Nej, det har jag nog faktiskt inte varit.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners