Om ett barn far illa

Här finns tips om vart du kan vända dig om du själv vill prata med någon eller om du misstänker att ett barn far illa.

Polisen
Om ett barn behöver omedelbar hjälp, ring 112. Polisanmälan kan du göra via polisens växel 114 14.

Socialtjänsten
Information om socialtjänsten hittar du på din kommuns hemsida eller via kommunens växel.

Barnavårdscentralen (BVC)

Elevhälsan på barnets skola

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) där du bor

Rädda Barnens föräldratelefon och föräldramejl
Föräldrar eller andra vuxna kan få stöd via Rädda Barnens föräldratelefon och mejl: 020-786 786 eller foraldrar@rb.se. Du kan välja att vara anonym.

Rädda Barnens centrum för städ och behandling
Tel: 08- 698 90 00.   
Läs mer om vårt Centrum för stöd och behandling.

BRIS
BRIS tar också emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Du kan välja att vara anonym. BRIS vuxentelefon- om barn: 077-150 50 50
www.bris.se

Föreningen Mind
Föreningen Mind (tidigare kallad Föreningen Psykisk Hälsa) har också en föräldratelefon: 020-85 20 00. De som svarar är psykologer och socionomer och även här kan du vara anonym.
www.mind.se

Stödcentrum för unga brottsoffer
Många kommuner har stödcentrum för unga brottsoffer som erbjuder stödsamtal, rådgivning och praktisk hjälp vid till exempel besök hos polis eller vid kontakter med försäkringsbolag. De kan också ställa upp med att följa med som stöd vid rättegång. Vissa stödcentra har även föräldrastöd där man kan boka tid för individuella samtal eller delta i föräldraträffar.

Specialiserade BUP-mottagningar
Det finns två BUP-mottagningar i Sverige som har specialiserat sig på psykoterapeutisk behandling av barn och ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp:

BUP Elefanten (Östergötlands län)
Tel: 010-103 50 40

BUP Traumaenhet (Stockholms län)
Tel: 08-514 531 00
www.bup.se

PrevenTell
PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa.
www.preventell.se

RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning
www.rfsu.se

Andra bra länkar

UMO Ungdomsmottagningen

Tjejjouren samlar alla Sveriges 60 tjejjourer. Här finns information och möjlighet att få kontakt med en lokal tjejjour.

Barnombudsmannen

Polisens hemsida om brott i nära relationer.

BUP i Stockholm med information om barn- och ungdomspsykiatri.

BUP i Stockholm för ungdomar. Här finns möjlighet att ställa egna frågor till behandlare från BUP.

Vårdguiden och 1177
Bra information om bland annat sexuella övergrepp. Vänder sig både till barn och vuxna.

Brottsrummet. En webbplats med fakta om brott för ungdomar som drivs av Brottsförebyggande rådet (Brå).

Ungaboj. Drivs av Brottsofferjourernas riksförbund. Information för unga som utsatts för brott.

Till toppen

Läs mer om Traumamedveten omsorg

Traumamedveten omsorg (TMO) är ett sätt för viktiga vuxna att skapa läkande miljöer för barn som upplevt svåra saker.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners