Vad är ett sexuellt övergrepp?

Sexuella kränkningar och övergrepp mot barn är alla former av sexuella handlingar som ett barn utsätts för av en annan person. Övergrepp kännetecknas av att utnyttja ett barns beroendeställning eller utsätta barnet för handlingar som det inte kan förstå eller är moget för.

Sexuella övergrepp mot barn kännetecknas av att någon utnyttjar barnets beroendeställning och utsätter det för handlingar som barnet inte kan förstå, inte är moget för, inte med insikt kan ge samtycke till och som kränker barnets integritet. Övergreppen kan vara både fysiska och icke-fysiska.

Förövaren är ofta någon som barnet känner

Många övergrepp begås av en person som barnet känner och litar på. Och som barnet är beroende av. Det kan vara en förälder, en släkting eller en kompis och det sker ofta i en miljö där barnet borde vara säkert.

Småbarn utsätts oftare i sitt nätverk medan ungdomar i större utsträckning utnyttjas av andra ungdomar. Flickor är mer utsatta än pojkar och den som begår övergreppet är oftast en kille eller en man.

De barn som har en extra stark beroendeposition gentemot vuxna, till exempel funktionshindrade barn, är mer utsatta.

I krig och katastrofer är barn extra sårbara och risken för att de ska utsättas för våld och sexuella övergrepp ökar.

Läs mer på webben: Frågor och svar - Detta borde alla veta om sexuella övergrepp mot barn.

Ladda ner foldern: Detta borde alla veta om sexuella övergrepp mot barn.

Till toppen

Tre sätt du kan stödja arbetet mot sexuella övergrepp

> Bli månadsgivare

> Ge en gåva

> Ge av din tid

Detta borde alla veta

Ladda ner vår folder Detta borde alla veta om sexuella övergrepp mot barn.

Hur kan vi prata med barnen om det här?

I det här avsnittet av vår podcast Mellan stolarna pratar våra psykologer om vad ett övergrepp är och hur vi kan göra samtal om kroppen, integritet och sexuella övergrepp mer bekväma.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners