Trots nya hoppfulla läkemedel fortsätter ebola att ta barns liv

500 barn har dött i den senaste epidemin som startade i Kongo-Kinshasa i augusti 2018. Den dödliga sjukdomen har eskalerat under det senaste halvåret och flera nya fall har upptäckts i grannlandet Uganda. Vi jobbar mot klockan och behöver allt stöd vi kan få för att stoppa epidemin.

– Det här sjukdomsutbrottet är långt ifrån under kontroll, säger Heather Kerr som är chef för Rädda Barnen i Kongo-Kinshasa. Förra veckan upptäcktes ännu ett nytt fall i grannlandet Uganda, där en nioårig flicka insjuknat. Risken är stor att epidemin kommer att fortsätta i minst ett år till – och sprida sig till ännu fler länder.

Sjukdomen sprider sig snabbt och 67 procent av de som insjuknar dör. Allra värst drabbas barnen. Många är traumatiserade efter att ha förlorat den ena eller båda föräldrarna och de riskerar att bli utfrysta och utstötta från samhället. Barn missar sin utbildning för att de måste arbeta för sin försörjning eller för att skolor hålls stängda på grund av epidemin.

Var med oss varje dag och rädda barns liv!

Bli månadsgivare

Vi har utbildat tusentals hälsoarbetare för att de ska sprida information om ebola och se till att alla sjuka får behandling.
Vi har utbildat tusentals hälsoarbetare för att de ska sprida information om hur man skyddar sig mot ebola och se till att alla sjuka barn får behandling.

Största utmaningen: sprida information

Det har kommit nya hoppfulla läkemedel som kan rädda tusentals barns liv. Men medicinerna kan inte göra nytta om vi inte kan se till att de sjuka kommer till vårdmottagningar. Rykten och felaktig information sprids och det finns en utbredd misstro mot vaccin och behandling mot ebola. Många vågar inte gå till vårdmottagningarna förrän de är mycket sjuka och då är det för sent. 

För att ändra på det här har vi utbildat lokalpolitiker och över tusentals hälsoarbeare som går från dörr till dörr för att sprida kunskap. Ett av de bästa sätten att nå ut till barnfamiljer är att besöka skolor och låta eleverna ta med sig kunskapen hem. Totalt har vi nått över en miljon männsikor med våra informationskampanjer. 

Våra hälsoarbetare besöker skolor för att sprida information om hur man skyddar sig mot ebola. Eleverna tar med sig kunskapen och hinkar med hygienartiklar hem till sin familj.

Det här gör vi på plats

Vi är på plats i Kongo-Kinshasa och Uganda och jobbar intensivt för att begränsa spridningen av sjukdomen. Hittills har våra insatser nått 1.190.000 människor, varav 834.000 är barn.

  • Stödjer sjukvårdsmottagningar så att de ska kunna ställa rätt diagnoser och förhindra spridning.
  • Utbildar sjukvårdspersonal och förser dem med gummistövlar, handskar, masker och kläder som skyddar mot smitta.
  • Utbildar lokala hälsosarbetare så att de kan upptäcka tidiga symtom och hänvisa människor till sjukvårdsmottagningar.
  • Informerar lokalbefolkning och skolor om risker, symptom, behandling och hur man kan skydda sig mot sjukdomen.
  • Går från dörr till dörr för att öka medvetenheten hos lokalbefolkningen. 
  • Sätter upp handtvättstationer med vattendunkar och tvål.
  • Spårar människor som kommit i kontakt med smittan för att se till att de får behandling i tid.

Svårt att jobba mitt i ett krig

Rädda Barnen jobbar nära tillsammans med landets regering och lokalbefolkningen för att hitta sätt att avsluta den här förödande epidemin. Men situationen är tuff. Det är svårt att nå fram med hjälp i ett land där barnen lever mitt i en väpnad konflikt med över 100 olika beväpnade grupper. I Kongo-Kinshasa pågår en av världens värsta katastrofer. Skolor bränns ner till grunden, barn tvingas slåss som soldater, och tusentals barn riskerar att dö av undernäring. 

Vi måste hjälpas åt

I somras uppmanade WHO (Världshälsoorganisationen) världens länder att hjälpas åt för att stoppa ebolaepidemin, så att det inte sprids ytterligare och förstör livet för ännu fler barn. Det här får inte växa till en lika stor katastrof som i västra Afrika år 2013-2016.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare

Vad är ebola och hur sprids det?

Ebola är ett dödligt virus som orsakar plötslig feber, svaghet, muskelsmärta och halsont. Efterhand tillkommer kräkningar, diarré samt både inre och yttre blödningar. Patienten dör ofta av uttorkning och organsvikt. Viruset sprids snabbt genom direktkontakt med öppna sår, mun, näsa, avföring, blod, spyor och andra kroppsvätskor.